Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1758).

Legger 1689/1: Sectie A-1758. Bouwland in de Lage Gooren. Eigendom van handelaar in bouwmaterialen Abraham Johannes Ziegeler.

Salland’s Volksblad, 15 januari 1904:
Hardenberg. Naar wij vernemen is de heer Ziegeler uit Almelo van plan alhier een groote houthandel te beginnen en een houtstek te plaatsen aan den weg naar Gramsbergen.

Dezelfde krant schreef op 10 juni van datzelfde jaar:
Hardenberg. Onlangs werd in de plaatselijke verordening bepaald dat geen prikkeldraad langs den openbaren weg mocht worden gespannen. Zij die niet binnen heggen, maar langs den weg zulk draad gespannen hadden, moesten dat verwijderen. Die maatregel moest men toejuichen. Nu evenwel is voor het houtstek van den heer Ziegeler aan den publieken straatweg naar Gramsbergen eene afrastering gemaakt met verscheiden draden prikkeldraad. Geldt hier de plaatselijke verordening niet? Het is te hopen dat B. en W. den eigenaar beter zullen inlichten en de verordening doen handhaven.Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1758).
Fragment van kadastrale veldwwerkkaart, anno 1905 (sectie A-1758).

Legger 1689/2: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. In 1905 stichting. Over op:
Legger 1689/3: Staat no. 1a. Over op:
Legger 1689/4: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. Abraham Johannes Ziegeler trouwde op 1 maart 1906 te Stad Hardenberg met en echtgenote Femmigje Bruins. In 1909 bijbouw. Over op:

Legger 1689/6: Nieuwe sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en erf. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/7: Huisnr. B-55. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/8: In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een loods t.b.v. cementpannenfabriek, kalkblusserij en kolenbergplaats. Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2271).

Legger 1689/9: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland.

Briefhoofd, anno 1915.
Algemeen Handelsblad, 30 september 1921.

Salland’s Volksblad, 2 december 1921:
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 14 dec. voor den heer A.J. Ziegeler te doen inzetten: diens burgerwoonhuis met tuin, benevens een groote houten loods (houtstek) en een steenen loods (zeer geschikt voor twee woningen), jarenlang is hier een handel uitgeoefend in houten bouwmaterialen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 december 1921.

Koper van het huis werd de heer J. Eefting voor f. 4050. Het kantoor met de grond werd gekocht door de heer R.J. ten Brink de Bruin. Het bouwterrein door H.G. Oldeboom c.a.

Op 19 september 1922 besloot de gemeenteraad van stad Hardenberg bouwterrein aan de Gramsbergerweg te kopen ten behoeve van de bouw van acht middenstandswoningen. Een terrein ter groote van 45 are en 35 centiare werd aangekocht van:

  1. R.J. ten Brink de Bruin, slager te Stad H’berg, een gedeelte groot 8 are en 4 c.a., met het zich op dien grond bevindende houten gebouw voor f. 1300,-
  2. H.G. Oldeboom, alhier, groot 8 are, 80 centiare voor f. 800,-
  3. W.A. Prins alhier, een gedeelte groot 11 are en 53 c.a. met de zich op dien grond bevindende steenen schuur ad f. 2600,-
  4. Jan Koeslag alhier, een gedeelte groot 14 are en 98 c.a., voor f. 1600,-

In 1922 sloop. Over op:
Legger 1689/10: In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2323/1: Eigendom van koopman en slager Rudolf Jacob ten Brink de Bruin. In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2329/1: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. In 1923 verkoop en sloop. Ter plekke van een oude loods werd deze nieuwe woning gebouwd, als een van de acht middenstandswoningen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie A-2476).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1923 (sectie A-2479).

Legger 397/631: Nieuwe sectie A-2479. Huis en grasland in de Lage Gooren. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. In 1923 stichting. Over op:
Legger 397/639: Sectie A-2479. Huis en grasland in de Lage Gooren.

De eerste huurder van deze middenstandswoning, voor 400 gulden per jaar, werd landbouwkundig ingenieur Pieter Arie den Engelse, verbonden aan de Landbouwwinterschool in Heemse. Hij was getrouwd met Helena Petronella Jansen. In 1925 bijbouw voor splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2519).

Legger 397/677: Nieuwe sectie A-2519. Huis en tuin. In 1926 stichting. Over op:
Legger 397/685: Sectie A-2519. Huis, schuur en tuin.

Per 1 februari 1927 zegde het gezin Den Engelse de huur op, wegens hun verhuizing naar het Weidehuis in Heemse. Van 1 maart werd de middenstandswoning aan de Gramsbergerweg ruim twee maanden verhuurd aan boekhouder Joh. Brand en vervolgens vanaf de zomer van 1927 aan Emma Alexander, weduwe van manufacturier en koopman Abraham Roos. In het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg wordt nog een briefje bewaard, gedateerd 14 december 1931, geschreven door zoon Michiel Levi Roos, waarin wordt verzocht de keuken van de woning van zijn moeder te laten verven. Weduwe Roos-Alexander verhuisde op 4 maart 1940 naar Gouda, waardoor de woning leeg kwam te staan.

In 1941 overboeking. Over op:
Legger 2930/43: Sectie A-2519. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de gemeente Hardenberg.

De middenstandswoning, geadresseerd aan de Gramsbergerweg B-116, werd vanaf 1947 verhuurd aan Jan Boeve en echtgenote Willemina Huiskamp. Zij zijn op 3 december 1931 getrouwd te Heerde. Jan was eerst gemeenteveldwachter, vervolgens postcommandant en daarna marechaussee.

In 1960 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie A-3406).

Legger 2930/572: Nieuwe sectie A-3406. Huis, schuren en tuin. In 1961 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3485).

Legger 2930/620: Nieuwe sectie A-3485. Acht huizen, schuren, tuinen en bouwterrein aan de Gramsbergerweg. In 1961 ruiling enz. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1960 (sectie A-3519).

Legger 2930/643: Nieuwe sectie A-3519. Drie huizen en tuin. In 1965 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 3850/57: In 1970 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 3850/792: Sectie A-3519. Twee huizen en tuin. In 1970 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 3850/801: Sectie A-3519. In 1971 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie A-4331).

Legger 4084/2: Nieuwe sectie A-4331. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 37. Eigendom van oud-marechaussee Jan Boeve (geb. 20-12-1904) en echtgenote Willemina Huiskamp.