In 1936 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning aan timmerman L. Schotkamp voor de bouw van een dubbele woning met serre en bergplaats, naar eigen ontwerp.

De twee-onder-een-kap van Schotkamp aan de Gramsbergerweg 38-40 (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg)
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1937 (sectie A-2843).

Legger 2797/1: Sectie A-2843. Twee huizen en erf. Eigendom van timmerman Lukas Schotkamp en echtgenote Antje Nijman. Het rechter bouwblok, geadresseerd aan de Gramsbergerweg 106c, werd vanaf de oplevering verhuurd aan Gerrit Beekman, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Hoogenweg, en echtgenote Grietje Treep. Zij huurden de woning voor slechts een jaar.

De volgende huurder werd Gerrit Bosch (geb. 05-02-1872). In 1950 wijzigde het adres Gramsbergerweg 106 in Gramsbergerweg 40.

De Vechtstreek van 22 april 1933:
Advertentie. N.V. Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, opgericht te Tiel in 1833. De directie geeft kennis dat in plaats van den heer W.G. Nijzink, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend, tot agent der maatschappij voor Heemse en omstreken is aangesteld de heer G. Draaijer te Hardenberg, dien zij tot het sluiten of overboeken van verzekeringen beleefd aanbeveelt. Bovendien is de maatschappij te Hardenberg vertegenwoordigd door den heer G. Bosch.

Gerrit Bosch overleed, ongehuwd, op 30 november 1952. Nadien ging de huur over op jongere zus Aleida Bosch (geb. 19-02-1876). Ook zij was ongehuwd gebleven. Ze stierf op 26 september 1967.

In 1966 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-4011).

Legger 2797/10: Nieuwe sectie A-4011. Twee huizen, garage, erf en tuin. In 1966 splitsing. Over op:
Legger 2797/12: Sectie A-4011. Huis en erf. In 1967 boedelscheiding enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie A-4079).

Lerares Rinske van der Wal was van september 1967 tot de zomer van 1970 de volgende bewoonster van het pand.

Legger 2797/13: Sectie A-4079. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 40. In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 3925/1: Eigendom van Everdina Schotkamp, weduwe van Lambertus Lensen. In 1969 stichting. Over op:
Legger 3925/2: Sectie A-4079. Huis, garage en tuin. Everdina Lensen-Schotkamp betrok de woning in de zomer van 1970. In 1985 verkocht ze het pand en verhuisde ze naar de Fortuinstraat 13. Over op:
Legger 4888/1: Eigendom van machineconstructeur C. Janse.