Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1755).

Legger 1417/14: Sectie A-1755. Hooiland. Eigendom van landbouwer en kweker Jan Willem Boerrigter en echtgenote Willemina Cornelia Johanna Nieuhoff. Zij zijn op 14 mei 1886 getrouwd te Gramsbergen. In 1904 stichting woonhuis. Over op:
Legger 1417/15: Sectie A-1755. Huis, schuur en hooiland. In 1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1816).

Legger 1417/16: Nieuwe sectie A-1816. Huis, schuur en gaardengrond. In 1906 verkoop en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2001).

Legger 1417/19: Nieuwe sectie A-2001. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1909 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2001).

Legger 1417/22: Sectie A-2001. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1913 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2001).

Legger 1417/24: Sectie A-2001. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1915 bijbouw, inwendige verandering en splitsing. Over op:
Legger 1417/25: Sectie A-2001. Huis, tuin en huis. In 1916 bijbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1916 (sectie A-2370).

Legger 1417/27: Nieuwe sectie A-2370. Huis, schuren en tuin. In 1932 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie A-2691).

Legger 1417/29: Nieuwe sectie A-2691. Huis, schuren en tuin. In 1936 verkoop, stichting, redreskaart en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2826).

Legger 1417/30: Sectie A-2826. Huis, schuren en tuin. In 1937 stichting. Over op:
Legger 1417/31: Sectie A-2826. Drie huizen, schuren en tuin. In 1938 verkoop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2866).

Legger 1417/32: Sectie A-2866. Huis en tuin. In 1941 verkoop deel van perceel en vernieuwing van artikel. Over op:

Legger 2960/1: Nieuwe sectie A-2949. Huis, boomgaard en weiland. Eigendom van landbouwer en kweker Jan Willem Boerrigter en echtgenote Willemina Cornelia Johanna Nieuhoff. In 1944 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944 (sectie A-3000).

Legger 2960/2: Nieuwe sectie A-3000. Huis en boomgaard. In 1944 splitsing. Over op:
Legger 2960/3: In 1945 verkoop en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945 (sectie A-3003).

Legger 2960/4: Nieuwe sectie A-3003. Huis en boomgaard. In 1948 verkoop deel van perceel. Over op:

Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg, met geheel rechts de woning van de fam. Boerrigter.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1948 (sectie A-3003).

Legger 2960/5: Nieuwe sectie A-3107. Huis en erf. Jan Willem Boerrigter overleed op 18 juli 1949 en werd begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg. In september 1954 verhuisde weduwe Boerrigter-Nieuhoff naar Deventer. Ze overleed op 25 augustus 1960 en werd begraven naast haar man op de begraafplaats aan de Bruchterweg. De woning aan de Gramsbergerweg was in 1959 verkocht. Over op:
Legger 3529/1: Eigendom van landarbeider Hendrik Winkels (geb. 29-05-1907) en echtgenote Klaasje Knol. In 1961 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3552).

Legger 3529/2: Nieuwe sectie A-3552. Huis en erf. In 1962 redres. Over op:
Legger 3529/4: In 1962 ruiling van gronden en vereniging van percelen. Over op:
Legger 3529/5: Nieuwe sectie A-3650. Huis en erf aan de Gramsbergerweg 43.

In 2005 is ter plekke vervangende nieuwbouw gerealiseerd.