De gemeente Stad Hardenberg verleende in 1937 een vergunning aan H.B. van Veen voor de bouw van een blok van twee middenstandswoningen. De woningen zijn ontworpen door de Hardenberger architect Willem van Straten. In De Vechtstreek van 16 januari 1937 werd de aanbesteding aangekondigd:
Aanbesteding op donderdag 28 jan. 1937 om 10 uur in café Frijling te Hardenberg voor den weled. heer H.B. van Veen, van het bouwen van een blok van twee middenstandswoningen aldaar. Architectuur-bureau Van Straten.

Veertien dagen later meldde dezelfde krant:
Aanbesteding. Door het architectuurbureau Van Straten alhier is aanbesteed het bouwen van een blok van twee middenstandswoningen aan den Gramsbergerweg voor rekening van den heer H.B. van Veen te Veendam. Laagste inschrijver: gebr. Dijkhuis, Hardenberg (f. 6050). De stalen ramen en binnenkozijnen: fa. H. Fictorie te Hoogeveen (f. 1071).

De twee-onder-een-kapwoning aan de Gramsbergerweg 45-47 (Fotograaf: Pieter van Grieken te Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2867).

Legger 2808/1: Sectie A-2867. Twee huizen en erf. Eigendom van hoofdonderwijzer Harm Bernard van Veen en echtgenote Johanna Wilhelmina Boerrigter te Veendam. In 1955 bijbouw. Over op:
Legger 2808/8: Sectie A-2867. Twee huizen, twee kippenhokken en erf. In 1961 hermeting enz. Over op:

Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg. Geheel rechts het pand Gramsbergerweg 43, gevolgd door de twee-onder-een-kapwoning nrs. 45-47.

Van 1952 tot 1955 werd het pand Gramsbergerweg 45 bewoond door hoofdonderwijzer Gerrit Hendrik Bennink en echtgenote Johanna Maria Haverkamp, en (schoonmoeder Hendrika Elberdina Haverkamp-Wullink.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3551).

Legger 2808/9: Nieuwe sectie A-3551. Twee huizen en erf. In 1962 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-3584).

Legger 2808/10: Nieuwe sectie A-3584. Twee huizen en tuin. In 1962 sloping. Over op:
Legger 2808/11: Sectie A-3584. Twee huizen en erf. In 1968 verkoop enz. Over op legger 2808/12 en legger 3963/2.

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie A-4128 en A-4129).

Legger 2808/12: Nieuwe sectie A-4129. Huis en tuin. In 1968 verkoop. Over op legger 3984/1.
Legger 3963/2: Nieuwe sectie A-4128. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 45. Eigendom van directeur van de lagere technische school Dirk de Leeuw (geb. 10-05-1921) en echtgenote Jannegjen Hermanna Veldman. Zij bewoonden het huis al vanaf 1955.

De heer De Leeuw nam op 27 juni 1985 afscheid als directeur van de Christelijk Lagere Technische School ‘Niensteden’ te Hardenberg. Hij was vanaf 1 augustus 1955 in die functie werkzaam geweest. Op de dag van afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Legger 3984/1: Sectie A-4129. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 47. Eigendom van leraar Jacob Bijlsma (geb. 07-02-1921) en echtgenote Roelofje Stoker.

Kadastrale hulpkaart, anno 1999 (sectie A-4128 en A-4129).