Legger 2315/21: Sectie A-2540. Bouwland op den Kruserbrink. Eigendom van Geertruida Bouwhuis, weduwe van Hendrik Pot.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie A-2540).

De gemeente Stad Hardenberg verleende in 1933 vergunning voor de bouw van een bijzonder vormgegeven woonhuis. De villa is ontworpen door architect C. de Graaff uit Laren en in 1933 gebouwd in opdracht van vader en zoon Folkerts.

Scan van de originele bouwtekening, anno 1933 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

De Vechtstreek van 20 mei 1933 meldde dat de aanbesteding van het kleine landhuisje had plaatsgevonden in café Frijling en dat het aannemersbedrijf van de gebroeders Dijkhuis de bouw was gegund voor ƒ 4.680,-

De woning van de fam. Folkerts, gefotografeerd door de Hardenberger fotograaf Pieter van Grieken. ca. 1935.

Legger 2689/1: Nieuwe sectie A-2750. Huis en tuin. Eigendom van melkfabriekdirecteur Folkert Folkerts en echtgenote Aaltje Kraaima te Hardenberg en van tandarts Jan Jakob Folkerts en echtgenote Zwanet Bruins te Laren (dezelfde woonplaats als de architect).

Tandarts Jan Jakob Folkerts overleed op 30 augustus 1939, op 37-jarige leeftijd, en werd begraven op de algemene begraafplaats te Laren. Het jaar erop verhuisde weduwe Zwanet Folkerts-Bruins (geboren in 1900 te Stad Hardenberg) terug naar haar geboorteplaats en vestigde zich in de riante villa aan de Gramsbergerweg B-106f.

Folkert Folkerts nam in 1952 ontslag als directeur van de N.V. Zuivelfabriek Salland. Het echtpaar Folkerts verhuisde toen van de directeurswoning aan de Stationsstraat naar deze fraaie woning aan de Gramsbergerweg.

Krant ‘De Drie Dorpen’, 1 maart 1952:
Voor 50 jaren. Het was een stil stadje, dat Hardenberg van voor vijftig jaar. Er waren reeds winkels, jawel, maar de meeste zakenmensen hadden tegelijkertijd een boerderijtje en een mestvaalt aan de weg moest men helemaal niet erg vinden. De fabriek zelve was al even primitief. Twee meter hoge muren waren afgedekt met een schuine houten kap en met uiterst eenvoudige machines moest de melk verwerkt worden; 400 leveranciers stuurden 2,5 miljoen liter melk ter fabriek. Meester Dorgelo uit Heemse was de man, die als voorzitter van de Coöperatieve Zuivelfabriek de heer Folkerts tot zijn nieuwe taak inleidde. Niettegenstaande zijn 80-jarige leeftijd, leefde hij nog in alles mee met zijn mensen. Het schoolleven had hij vaarwel gezegd, maar hij stond nog midden in het bedrijfsleven en ook zelf was hij praktisch landbouwer en bijenhouder.
De heer Weitkamp, de vader van de heer H.W. Weitkamp, die toen in het pand aan de Voorstraat een manufacturenwinkel en boerenbedrijf dreef, was toentertijd secretaris en de heer Boerrigter uit Baalder was penningmeester. Dat driemanschap heeft de heer Folkerts tot zijn nieuwe taak ingeleid.

Oud-directeur Folkert Folkerts overleed op 25 februari 1963 en werd naast z’n echtgenote begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg.

Legger 3422/1: Eigendom van Zwanet Bruins, weduwe van Jan Jakob Folkerts. In 1961 hermeting enz. Over op:
Legger 3422/2: Nieuwe sectie A-3529. Huis en tuin. In 1969 verkoop. Over op:
Legger 4054/1: Eigendom van assistent-boormeester H. Kerssies. In 1972 vereniging van percelen. Over op:
Legger 4054/3: Nieuwe sectie A-4386. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 46.