Legger 1958/18: Sectie A-2004. Huis, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Albertus Otten aan de Beek.

In 1926 verleende de gemeente Stad Hardenberg een vergunning aan de heer J. Wind voor de bouw van een herenhuis op het perceel sectie A-2004 aan de weg naar Gramsbergen. Het aannemersbedrijf van de gebr. Hofsink uit Heemse nam de bouw op zich.

Prentbriefkaart van De Eekhof aan de Gramsbergerweg.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie A-2569).

Legger 2460/1: Nieuwe sectie A-2569. Huis en tuin. Eigendom van Jan Wind jr., directeur der Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse, en echtgenote Klazina Wouterina van Schuppen. In 1938 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2868).

Legger 2460/2: Nieuwe sectie A-2868. Huis en erf in de Lage Gooren.

De Vechtstreek van 22 april 1939 meldde:
Benoeming ir. Wind tot Rijkslandbouwconsulent. Binnenkort is te verwachten de benoeming van den heer ir. J. Wind, directeur van de Chr. Landbouwwinterschool te Heemse, tot rijkslandbouwconsulent in algemene dienst. Het ligt in de bedoeling den heer Wind werkzaam te stellen aan het centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek te Wageningen, hetwelk 1 mei a.s. zijn werkzaamheden zal beginnen. Sedert 1 oktober 1921, datum van oprichting der Christelijke Landbouwwinterschool te Heemse is de heer Wind daaraan als directeur werkzaam geweest. Onder zijn leiding ontwikkelde de school zich tot een inrichting die door tal van boerenzoons, in steeds sterker bezette cursussen werd bezocht. Voor de modernisering van het landbouwbedrijf in het noordoosten van Overijssel is zij van grote betekenis geweest. Ir. Wind heeft daarin een gewichtig aandeel gehad.

Nog datzelfde jaar verhuisde het gezin Wind van Hardenberg naar de Heelsumseweg 3 in Bennekom/Ede.

Kennelijk is de woning door de familie Wind in de oorlogsjaren verhuurd of verkocht aan de gereformeerde kerk te Hardenberg. Het kadaster bevat geen aantekening van overschrijving. Door een advertentie in ’t Salland’s Volksblad van 1945 weten we dat de Eekhof werd bewoond door dominee Koopman. Dezelfde krant meldde op 5 april 1946:

Om een pastorie. Naar men ons meldt, is het bestuur der gereformeerde kerk in het ongelijk gesteld wat betreft zijn aanspraak op De Eekhof, bewoond door ds. Koopman en kan deze blijven wonen. Deze uitspraak werd gedaan, zoals men dat noemt, ‘in kort geding’.

In 1953 werd de woning bewoond door dominee Hendrik Sweepe, echtgenote Annie Weima en hun drie kinderen: Marianne Karoline, Berendine Marieke en Duurt Karel Willem Sweepe. Nog datzelfde jaar werd een verklaring ingeschreven door het kadaster Over op:

De Vechtstreek, 17 oktober 1953:
De gereformeerde kerk van Hardenberg heeft een van haar predikantswoningen, en wel de villa ‘Eekhof’ aan de Gramsbergerweg, verkocht. Koper van dit gebouw is de heer Roerdink, technisch ambtenaar van de Provinciale Waterstaat. De gereformeerde kerk heeft inmiddels de villa van de heer Nieuhoff, die dezer dagen naar Vriezenveen vertrok, als pastorie aangekocht.

Legger 3348/1: Eigendom van Herman Hendrik Roerdink, technisch ambtenaar bij de Provinciale Waterstaat. In 1961 hermeting enz. Over op:
Legger 3348/4: Nieuwe sectie A-3542. Huis en erf. In 1962 vereniging van percelen. Over op:
Legger 3384/5: Nieuwe sectie A-3654. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 53.