Op 8 februari 1812 registreerde Gerrit Jan Crull, griffier van ’t Vredegerecht Hardenberg, waarnemende de functie van notaris, een akte op verzoek van Albert Snieder en zijn meerderjarige kinderen Hendrik Snieders en Harmiena Snieders, weduwe van Derk Luggers. Zij verklaarden gezamenlijk voor 300 gulden, die volledig waren betaald, hun eigendommelijke Rutgersveldjen over te dragen aan Gerrit Jan Snieders en diens ehevrouw Hendrikjen Kelder, bouwlieden van beroep, wonende op de Bekkebrugge onder den Hardenbergh (aktenr. 6).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Snijder aan de Bekkebrug geregistreerd als sectie A-553 ten name van de landbouwer Gerrit Jan Snijders. Op de kaart werd het aangeduid als ‘Snijder’ op legger 157.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 157/1: Sectie A-553. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Snijders en echtgenote Hendrika Kelder. Zij zijn op 19 maart 1807 getrouwd te Vriezenveen. In 1852 successie. Over op:
Legger 371/1: Sectie A-553. Huis en erf. Eigendom van minderjarige Gerrit Jan Snijders en mede-eigenaar te Ommen. In 1857 successie. Over op:
Legger 445/2: Sectie A-553. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Snijders en echtgenote Jennegien Hans. Zij zijn op 30 september 1842 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1869 verkoop deel van perceel t.b.v. aanleg weg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie A-1374).

Legger 445/12: Nieuwe sectie A-1374. Huis en erf. Huisnr. B-13.

Notaris J.G. Troost verleed op 11 januari 1875 een transportakte op verzoek van notarisklerk Hendrik Jan Grooters, als gevolmachtigde van landbouwer Berend Hendrik Engberts Gzn. te Vriezenveen. Het betrof de verkoop en overdracht van een hypothecaire vordering à 650 gulden aan landbouwer Fredrik Wevers te Baalder. Die hypotheek was op 7 juni 1843 aangegaan door landbouwer Gerrit Jan Snijders bij koopman Hermann Heinrich Weitkamp (akte notaris Swam). De schuldvordering, met als onderpand het huis en erf op sectie A-1374, liep inmiddels ten laste van Hendrik Snijders, want het was op 10 juni 1868 overgedragen (akte notaris Van der Muelen). De koop was gesloten voor 650 gulden (aktenr. 276)

In 1880 bekrachtiging testament. Over op:
Legger 777/4: Sectie A-1374. Huis en erf. Eigendom van Hendrika Snijders en echtgenoot Hendrik Jan Otten. Zij zijn op 28 juli 1865 getrouwd in Heemse. In 1899 vereniging en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie A-1659).

Legger 777/16: Nieuwe sectie A-1659. Huis, bouwland en grasgrond. In 1906 verkoop, hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906, gemaakt bij de aanleg van de Noordooster-Lokaalspoorweg (sectie A-2004).

Legger 777/23: Nieuwe sectie A-2004. Huis, bouwland en garage. In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 1958/9: Sectie A-2004. Eigendom van landbouwer Albertus Otten en consorten aan de Beek. In 1926 stichting. Over op:
Legger 1958/18: Sectie A-2004. Huis, schuur, bouw- en weiland en huis. In 1927 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1927.

Legger 1958/19: Nieuwe sectie A-2570. Huis en weiland. In 1928 stichting. Over op:
Legger 1958/20: In 1932 redres. Over op:
Legger 1958/23: Huis, schuren en weiland. In 1938 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2869).

Legger 1958/25: Nieuwe sectie A-2869. Huis, schuren en weiland. In 1939 afstand. Over op:

De boerderij van het echtpaar Albertus en Jennigien Otten aan de Radewijkerbeek (bewoond door fam. Westerman).
Kadastrale hulpkaart, anno 1939 (sectie A-2910).

Legger 1958/26: Nieuwe sectie A-2910. Huis en weiland. In 1942 stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1942 (sectie A-2971).

Legger 1958/28: Nieuwe sectie A-2971. Huis en weiland. In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 3226/4: Sectie A-2971. Huis en weiland. Eigendom van chefmonteur bij de P.T.T. Hendrik Jan Otten (geb. 06-06-1900) en echtgenote Berendina Gewald. Vruchtgebruiker was Albertus Otten. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 2930/543: Sectie A-2971. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1960 stichting. Over op:
Legger 2930/580: Sectie A-2971. Huis, schuur, kantoor, bouw- en weiland aan de Gramsbergerweg. In 1961 hermeting enz. Over op:
Legger 2930/648: In 1962 sloping. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3545).

Legger 2930/686: Nieuwe sectie A-3545. Huis en erf. Gramsbergerweg 57.