In 1910 liet de weduwe Van Munster-van den Nulft een nieuwe woning bouwen aan de Gramsbergerweg.

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1910 (sectie A-2240).
Kadastrale hulpkaart, juli 1910 (sectie A-2240).
De nieuwe woning van de familie Van Munster, ca. 1910.

Legger 1911/1: Sectie A-2240. Huis en tuin. Eigendom van Petronella Hermanna van den Nulft, weduwe van Antonie Arnoldus Heetderks van Munster. In 1918 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1918 (sectie A-2240).

Legger 1911/2: Sectie A-2240. Huis en tuin. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 2251/2: Sectie A-2240. Huis en tuin op de Kruserbrink. Eigendom van arts Hendrik George Oldeboom. In 1922 stichting. Over op:
Legger 2251/4: Sectie A-2240. Huis, schuur en tuin. In 1923 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1923 (sectie A-2468).

Legger 2358/1: Nieuwe sectie A-2468. Huis, schuur en tuin op de Kruserbrink. Eigendom van arts Hendrik George Oldeboom. In 1924 vereniging van percelen. Over op:
Legger 2358/2: Nieuwe sectie A-2496. Huis, schuur en tuin. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 2251/5: Sectie A-2496. Eigendom van arts Hendrik George Oldeboom. In 1925 verkoop. Over op:
Legger 2431/1: Sectie A-2496. Eigendom van arts Hendrik Boom. In 1935 ruiling. Over op:
Legger 2759/1: Sectie A-2496. Huis, schuur en tuin. Eigendom van koopman Jan Rigterink Zweers.

Foto van de Gramsbergerweg, met geheel links het pand Gramsbergerweg 8, gevolgd door de dubbele woning van Wilps en Van ’t Holt (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).

In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 2776/10: Sectie A-2496. Eigendom van Berend Jan Cramer en echtgenote Johanna Berendina Jeanetta Meilink. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2654/3: Sectie A-2496. Eigendom van manufacturier Isak Frank en consorten.

In 1943 werd de woning van de familie Frank aan de Gramsbergerweg B-95, op grond van de Verordening joodsch grondbezit, voor 4825 gulden verkocht aan koopman H.G. Frijling te Hardenberg.

In het archief van de marechaussee, brigade Hardenberg, wordt nog een dossier bewaard betreffende de huur van het pand van H.G. Frijling voor het gebruik als afdelingsbureau…

Deze kleine messing plaquettes (Stolpersteine) herdenken Isak Frank (1866-1943), Aron Karel Frank (1909-1943) en Helene Kösters (1900-1943) (bron: Traces of war).

In 1948 vond rechtsherstel plaats. Over op:
Legger 3102/3: Sectie A-2496. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de erfgenamen van Isak Frank. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 3349/3: Eigendom van koopman Abraham Heilbron te Doetinchem. In 1959 verkoop. Over op:
Legger 2476/11: Sectie A-2496. Eigendom van landbouwer Berend Jan Waterink (geb. 18-01-1898) en echtgenote Elsje Kunstman. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 2476/12: Nieuwe sectie A-3875. Huis, schuur en tuin aan de Gramsbergerweg 8. In 1969 hermeting. Over op:
Legger 2763/13: Sectie A-3875.

In 2010 is het pand afgebroken t.b.v. de realisatie van de nieuwe weg Nijenstede.