In 1927 werd in opdracht van Ties ten Cate en echtgenote Lutgerdina Begeman door aannemer E. Höltink een woning gebouwd aan het Overijssels Kanaal welke werd bestemd als verlofzaak. De bouwvergunning daarvoor was verleend door de gemeente Stad Hardenberg.

Oorspronkelijke bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Tivoli, kort na de ingebruikname…

Uit datzelfde jaar dateert een fraai briefje van Ties ten Cate, geschreven aan de burgemeester, gedateerd 22 juli 1927:
Heden kom ik met beleefd verzoek tot u om een patifoon bij gepaste gelegenheden te laten spelen in een vertrek, grenzende naast de café. T. ten Cate, Kanaalweg.

De verlofhouder kreeg toestemming om muziek te laten horen, waarbij in overweging werd gegeven ’s zondags van dit verlof geen gebruik te maken. Er bestond echter nog geen algemene plaatselijke politieverordening die het verbood, dus de burgemeester kon het slechts netjes vragen…

Een jaar later lezen we voor het eerst over de naam van het Koffiehuis Tivoli. In het Salland’s Volksblad werd namelijk een advertentie geplaatst waaruit blijkt dat in de zomer van 1928 in het etablissement de openbare veiling plaats vond van een woonhuis, staand aan het Overijssels Kanaal.

Enkele jaren later, begin jaren ’30, werd het café overgenomen door het jonge echtpaar Albert Tonnis en Johanna Helena Raterink. Zij zouden er bijna hun hele werkzame leven wonen en werken en het café was bekend onder zowel Tivoli als Café Tonnis aan het Kanaal. Medio 1966 verkocht Tonnis de zaak onderhands aan F. Jansen uit Hardenberg en in januari 1968 ging het café onder de hamer van notaris Boodt.

Hendrik Hulsegge verkocht het in januari 1971 aan C. Wesphal uit Rotterdam en in 1985 begonnen Jan Kremer en Sandrie Hofstede er de dancing Celebration; enkele jaren later begonnen de uitbaters ter plaatse ook het café/cafetaria De Florijn. In 1994 werd het De Stam met Herman Potgieter als bedrijfsleider en in 1998 volgde de ombouw tot Popcentrum Podium met het duo Kremer en Potgieter aan het roer. In 2010 nam Arjan Nijzink het stokje van hen over. Vijf jaar later, in mei 2015, ging de discotheek failliet…

Kadastrale geschiedenis

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862 (sectie A-1233).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1928 (sectie A-1233).

Legger 2500/1: Sectie A-1233. Hooiland op de Roeterskamp. Eigendom van spoorwegbeambte Geert ten Cate. In 1928 stichting. Over op:
Legger 2500/2: Sectie A-1233. Huis en bouwland op de Lage Gooren. In 1928 verkoop. Over op:
Legger 2528/1: Eigendom van tuinder, verlofhouder en caféhouder Albert Tonnis Berendszn. (geb. 05-08-1900) en echtgenote Johanna Helena Raterink. Zij zijn op 11 april 1930 getrouwd te Dalen. In 1931 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor verbouw/bijbouw. Over op:
Legger 2528/2: Sectie A-1233. Huis en bouwland. Jan Weitkamplaan B-186. In 1949 aanbouw. Over op:
Legger 2528/3: Sectie A-1233. Huis, erf en bouwland. In 1954 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954 (sectie A-3242).

Legger 2528/4: Nieuwe sectie A-3242. Huis, erf en bouwland. In 1955 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3294).

Legger 2828/5: Nieuwe sectie A-3294. Huis, schuur en bouwland. In 1966 splitsing. Over op:
Legger 2828/7: Sectie A-3294. In 1968 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie A-4100).

Legger 3947/2: Nieuwe sectie A-4100. Huis, café, schuur, erf en tuin. Eigendom van chauffeur H. Hulsegge. In 1968 verbouw. Over op:
Legger 3947/3: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 4101/1: Eigendom van kelner C. Westphal. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20841/1: Nieuwe sectie Z-325. Huis en tuin. Eigendom van kelner C. Westphal. In 1981 vereniging van percelen. Over op:
Legger 20841/3: Nieuwe sectie Z-1036. Huis, café, kegelbaan, parkeerterrein, erf en grasland.