Legger 48/46: Sectie C-5. Heide. Eigendom van de marke van Hardenberg en Baalder. In 1862 markeverdeling. Over op:
Legger 244/11: Sectie C-171. Huis en erf op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Zweers Dzn. In 1863 ontginning enz. Over op:
Legger 244/17: In 1863 rectificatie. Over op:
Legger 552/10: Eigendom van landbouwer en brugwachter Gerrit Jan Sierink Joh.zn. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 310/9: Sectie C-171. Huis en erf. Eigendom van Jan Kosters en Swenne Schoo. Zij zijn op 19 september 1828 getrouwd te stad Hardenberg. In 1867 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 25 maart 1867 (sectie C-970).

Legger 310/11: Nieuwe sectie C-970. Huis en erf. In 1875 successie. Over op:
Legger 979/10: Sectie C-970. Huis en erf op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van Frederik Kosters, weduwnaar van Geertken Hilger, en consorte zus Gerritdina Kosters.

Frederik Kosters was op 2 september 1871 te stad Hardenberg getrouwd met Geertken Hilger uit Hardinge bij Uelsen. Zij overleed op 23 september 1872.

Frederik Kosters trouwde op 26 april 1877 te stad Hardenberg met Maria Ramaker.

Notaris J.G. Troost verleed op 15 november 1877 een hypotheekakte op verzoek van Frederik Kosters, landbouwer te stad Hardenberg. Deze verklaarde 400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landeigenaar Hermannes Lambertus Crull op den Belt of Nijberg. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. zijn huis en erf aan ’t kanaal, sectie C-970 (aktenr. 852).

Op 13 februari 1878 verleed notaris J.G. Troost de akte van boedelscheiding tussen Frederik en Gerritdina Kosters. Tot de onroerende bezittingen behoorde het huis en erf op sectie C-970 (aktenr. 889).

Legger 1067/12: Sectie C-970. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Frederik Kosters. Huisnr. B-45. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 927/12: Eigendom van Engbert van Faassen en Johanna Geugies. In 1880 afbraak. Over op:
Legger 927/16: Sectie C-970. Erf. In 1881 sloping. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1881 (sectie C-1159).

Legger 927/17: Nieuwe sectie C-1159. Erf en grasgrond. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 2062/14: Eigendom van landbouwer Egbert Hutten Wzn. en Roelofje Meulenkamp. In 1930 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een werkplaats. Over op:
Legger 2062/20: Sectie C-1159. Werkplaats en bouwland. In 1935 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1935 (sectie C-1558).

Legger 2062/23: Nieuwe sectie C-1558. Huis, erf, werkplaats, bouw- en weiland. In 1936 verbouw. Over op:
Legger 2062/24: In 1963 hermeting en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1943).

Legger 2062/27: Nieuwe sectie C-1943. Huis, erf, bouw- en weiland aan de Hoogenweg. In 1972 boedelscheiding. Over op:
Legger 4038/4: Eigendom van opperman E. Hutten aan de Jan Weitkamplaan 23. Opgenomen in de ruilverkaveling en overgang van kadastrale gemeente. Nieuwe sectie Z-390.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, juni 1973 (sectie Z-390).