Legger 93/12: Sectie A-424. Bouwland. Eigendom van de erfgenamen van Hendrik Meijerink en Geesjen Uelderink. Zij lieten in 1877 een boerderij bouwen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 25 september 1877 (sectie A-1445).

Legger 93/14: Nieuwe sectie A-1445. Huis. In 1881 successie. Over op:
Legger 480/22: Sectie A-1445. Huis. Eigendom van landbouwer Egbert Meijerink en echtgenote Lamberdina Jentingen enerzijds en van Klaas Meijerink anderzijds. In 1883 verval vrijdom en in 1889 successie. Over op:
Legger 1327/6: Sectie A-1445. Huis. Eigendom van de ongehuwde landbouwer Klaas Meijerink op de Roeterskamp. In 1895 bouw bakhuis. Over op:
Legger 1327/7: Sectie A-1445. Huis en bakhuis. In 1896 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1896 (sectie A-1644).

Legger 1327/8: Sectie A-1644. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 1327/10: In 1906 hermeting perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1906 (sectie A-2028).

Legger 1327/12: Nieuwe sectie A-2028. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1913 verleende het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw achterhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1914 (sectie A-2028).

Legger 1327/13: In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 1439/23: Eigendom van Geesje Meijerink, weduwe van Gerrit Jan Haandrikman. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 2517/14: Sectie A-2028. Huis, schuren, bouw- en weiland op den Roeterskamp. Eigendom van landbouwer Klaas Johannes Haandrikman (geb. 29 mei 1898). Hij trouwde op 30 maart 1928 in het stadhuis van Hardenberg met Aaltje Reurink. In 1930 werd een deel van het perceel verkocht en vond redres plaats. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1930 (sectie A-2610).

Legger 2572/1: Nieuwe sectie A-2610. Huis, schuren en weiland. Eigendom van het echtpaar Haandrikman. In 1940 vond een overschrijving van leggers plaats. Over op:
Legger 2517/28: Eigendom van idem. In 1952 vond een gedeeltelijke sloop en vernieuwing plaats en in 1954 werd een deel van het perceel verkocht. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1954 (sectie A-3228).

Legger 2517/33: Nieuwe sectie A-3228. Huis, schuren en weiland. In 1954 gedeeltelijk vernieuwd, in 1961 sloping en stichting. Over op:
Legger 2517/35: Sectie A-3228. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1967 ruiling deel van perceel en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1967 (sectie A-4045).

Legger 2517/36: Nieuwe sectie A-4045. Huis, schuur, bouw- en weiland aan de Jan Weitkamplaan. In 1970 redres grootte. Over op:
Legger 2517/52: In 1971 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1971 (sectie A-4291).

Legger 2517/53: Nieuwe sectie A-4291. Huis, erf, schuur en weiland. In 1974 onteigening deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1974 (sectie A-4549).

Legger 2517/60: Nieuwe sectie A-4549. Huis, erf, schuur en weiland. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4553/1: Eigendom van G.J. Haandrikman en echtgenote J. Robbert.

Op 30 oktober 2005 brandde de woonboerderij tot de grond toe af.