Deze bijzondere naam komt al voor op de oudste kadastrale kaart van 1832. Het huis en erf was eigendom van tapper en herbergier Herman Heinrich (Hendrik) Sonderman en echtgenote Maria Frederika Gielink, zoals blijkt uit kadastrale legger nummer 158a. Zij waren op 14 mei 1828 getrouwd in het stadhuis van Hardenberg. Sonderman was afkomstig uit het plaatsje Ladbergen en was gelieerd aan de familie Weitkamp die ook hun roots in Ladbergen hebben.

Fragment van oudste kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-324).

Belastbaar in 1832. Over op:
Legger 158a/4: Sectie A-1039. Huis en erf. Ca. 1836 over op:
Legger 894/3: Sectie A-1039. Huis, erf, schuur en stookhut.

Maria Frederika Gielink overleed op 25 mei 1848, waarna herbergier en tapper Herman Heinrich Sondermann op 14 oktober 1848 hertrouwde met Gezina van der Haar uit Gramsbergen.

Na het overlijden van Sondermann hertrouwde Gezina op 7 juli 1860 met herbergier Gerrit Jan Kruiskamp uit Den Ham. Daags ervoor werd door notaris Willem Swam uit Gramsbergen nog een boedelinventaris opgesteld (aktenr. 2653), waarbij de onroerende bezittingen bestonden uit het woonhuis, met grond en wheere, staande en gelegen op den zogenaamden Pothof. In de keuken bevonden zich o.a. 7 schilderijen, 3 comfoirs, 3 tinnen kannen, 2 blikken trommels, een klok, een tinnen koffiekan, 3 presenteerblaadjes, 3 karaffen, 6 bierglazen, een vogelkooi, een turfton en een stoof.

Eigendom van landbouwer Johannes Albertus Kampherbeek en mede-eigenaar Gerrit Jan Kampherbeek. Huisnr. B-19. In 1880 redresboeking en vereniging van artikel. Over op:
Legger 906/30: Sectie A-1039. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Kampherbeek en mede-eigenaar Johannes Albertus Kampherbeek.

Op 7 november 1877 verleed notaris J.G. Troost een hypotheekakte op verzoek van de broers Kampherbeek. Zij verklaarden 1800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Lucretia Bosch, weduwe van Hendrik Johannes Gijsbertus Gosenson te Kampen. Als onderpand voor de lening stelden ze o.a. hun boerderij op sectie A-1039 (aktenr. 834).

Fragment van kadastrale minuutkaart, 1 juli 1880 (sectie A-1039).

Notaris G. de Meyier te Heemse verleed op 15 november 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwers Albertus Johannes en Gerrit Jan Kampherbeek. Zij verklaarden 1900 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan mej. Hendrika Johanna de Jonge, weduwe van Johannes Adolf Engberts te Vriezenveen. Hun boerderij, sectie A-1039, werd verbonden als onderpand (aktenr. 345).

In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1318/4: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Stegeman en echtgenote Egberdiena Aleida van ’t Holt. Zij zijn op 3 maart 1865 getrouwd te stad Hardenberg. Egberdiena Aleida Stegeman-van ’t Holt overleed op 48-jarige leeftijd, op 26 december 1880 in de Achterstraat. Jan Hendrik Stegeman overleed op 57-jarige leeftijd, op 25 maart 1896. In 1897 successie. Over op:
Legger 1184/11: Eigendom van landbouwer Wolter Stegeman en mede-eigenaren Hermannus en Jan Willem Stegeman. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 1582/8: Eigendom van landbouwer Jan Willem Stegeman en echtgenote Willemina Kampman. Zij zijn op 17 november 1899 getrouwd te stad Hardenberg. In 1914 stichting schuur. Over op:
Legger 1582/11: Sectie A-1039. Huis, schuur en erf op de Roeterskamp. In 1915 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1915 (sectie A-2359).

Legger 1582/12: Nieuwe sectie A-2359. Huis, schuur en erf. In 1927 splitsing. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, april 1927 (sectie A-2571).
Kadastrale hulpkaart, mei 1927 (sectie A-2571).

Legger 1582/16: Nieuwe sectie A-2571. Huis, schuur en weiland. Huisnr. B-38.

Fragment van kadastrale minuutkaart, juli 1933 (sectie A-2571).

In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 3051/7: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Stegeman (geb. 02-03-1900) en echtgenote Geertje Borneman. Zij zijn op 25 november 1938 getrouwd te stad Hardenberg. Per 1 april 1950 wijzigde het adres B-38 in Pothofweg 2. In 1954 verkoop en vereniging. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 22 juni 1954 (sectie A-3203).

Legger 3051/11: Nieuwe sectie A-3203. Huis, schuur en erf aan de Pothofweg. In 1955 hermeting, splitsing, vereniging en gedeeltelijke verkoop. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1954 (sectie A-3275).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3980).

Legger 3051/15: Nieuwe sectie A-3980. Huis, schuur en erf. Per 1 mei 1956 wijzigde het adres Pothofweg 2 in J.C.J. van Speykstraat 6 en per 8 oktober 1957 in J.C.J. van Speykstraat 12. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 3850/494: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1968 splitsing bij overdracht en sloop. Over op:
Legger 3850/662: Sectie A-3980. Bouwterrein. Ter plekke werd in 1969 een nieuw woonhuis gebouwd. Het werd betrokken door slager Rigte Burema en echtgenote Mina Johanna Valkman.