Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1864 (sectie C-882). Het perceel is nog onbebouwd.

Legger 323/28: Sectie C-882. Heide. Eigendom van Machiel Levi Roos en echtgenote Rozette Polak. In 1865 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie C-926a).

Legger 323/29: Nieuwe sectie C-926a. Huis en erf. In 1869 ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie C-1013).

Legger 323/48: Nieuwe sectie C-1013. Huis en erf. In 1872 verval vrijdom. Over op:
Legger 323/60: Huisnr. B-37. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1037/2: Eigendom van landbouwer Evert Schrotenboer en echtgenote Jennigjen Welleweerd.

Op 11 mei 1877 verleed notaris J.G. Troost te Heemse een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Evert Schrotenboer. Deze verklaarde 1400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de minderjarige Hendrik Blotens, wonende te Zwartsluis. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij een huis en erf, met bouwland, weiland, dennenbosch, heidegrond en weg, staande en liggende aan het kanaal, sectie C-1013 (aktenr. 767).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 26 oktober 1882 een akte van boedelbeschrijving ten sterfhuize van Jennigje Welleweerd. Zij was op 3 augustus overleden. Ze liet drie kleine kinderen na: Zwaantje, Hermannus en Hendrika. De boedel werd op verzoek van haar man Evert Schrotenboer minutieus in kaart gebracht en getaxeerd. Tot de onroerende goederen behoorde het huis aan het kanaal, op sectie C-1013 (aktenr. 2554).

Op 3 januari 1883 verleed notaris Van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Evert Schrotenboer te stad Hardenberg. Deze verklaarde 1300 gulden schuldig te zijn aan Jan Roos te Holthone. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij zijn huis en erf, met bouwland, weiland, dennenbos, heidegrond en weg, o.a. sectie C-1013 (aktenr. 2296).

In 1892 verkoop van het boerenplaatsje, gelegen aan het kanaal bij de schol onder Stad-Hardenberg. Over op:

Dedemsvaartsche Courant, 9 april 1892.

Legger 1216/48: Eigendom van vervener Joseph Roos te Heemse. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1455/2: Eigendom van koopman Samuel Heijes Polak te Veendam en Emma Rosette Polak aldaar. Huisnr. B-37. Het boerenplaatsje werd verhuurd aan J.H. Nijzink. In 1909 verkoop onder auspiciën van notaris Stuart te Heemse. Over op:
Legger 1870/2: Sectie C-1013. Huis en erf. Eigendom van dienstknecht Hermannus Volkers en echtgenote Gerritdina von Eije. Huisnr. B-37. In 1928 herbouw. Over op:
Legger 1870/10: In 1961 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie C-1767).
Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie C-1767).

Legger 1870/13: Nieuwe sectie C-1767. Huis, erf, bouw- en weiland, heide en dennen in de Nieuwe Burgerkampen. In 1968 verkoop. Over op:
Legger 3951/1: Sectie C-1767. Huis, erf, bouw- en weiland, heide en dennen aan de Kanaalweg 10. Eigendom van bedrijfsleider en houthandelaar Hendrik Jan Hendriksen te Oldenzaal. In 1970 sloping. Over op:
Legger 3951/2: Sectie C-1767. Ruïne, erf, bouw-, weiland, heide en dennenbos. In 1973 splitsing. Over op:
Legger 3951/3: In 1974 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie C-2221).

Legger 4165/6: Nieuwe sectie C-2221. Ruïne en erf aan de Kanaalweg-West 112a. Eigendom van T. Waterink. In 1977 sloping en stichting. Over op:
Legger 4165/9: Sectie C-2221. Huis, schuur en tuin aan de Kanaalweg-West 112a.