Legger 563/8: Sectie C-922. Heide. Eigendom van Janna Gerritdina Rustenberg, weduwe van Jan van Munster Jasperszoon te stad Hardenberg. In 1868 stichting en ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 22 juni 1868 (sectie C-999).

Legger 830/1: Nieuwe sectie C-999. Huis en erf op de zgn. Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer Derk Jan Creemer en mede-eigenaar. In 1872 verval vrijdom.

Notaris G. de Meyier te Heemse verleed op 11 juni 1880 een akte op verzoek van landbouwer Jan Hamberg, wonende aan het Kanaal onder stad Hardenberg. Deze verklaarde 750 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Berend Habers te Ane. Tot waarborg voor de geldlening verklaarde hij ten behoeve van de schuldeiser een hypotheek te vestigen op zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf aan het kanaal op sectie C-999 (aktenr. 281).

Legger 830/2: In 1887 verval vrijdom. Over op:
Legger 830/3: In 1889 over op:
Legger 762/16: Eigendom van landbouwer Jan Hamberg sr. en echtgenote Hendrika Smit. Huisnr. B-41. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 1673/8: Eigendom van landbouwer Jan Hamberg jr. en echtgenote Jennigje Nijland. Zij zijn op 30 november 1899 getrouwd te Stad Hardenberg. Vruchtgebruiker: landbouwer Jan Hamberg sr. en echtgenote Hendrika Smit. Huisnr. B-41. In 1903 stichting. Over op:
Legger 1673/9: Sectie C-999. Huis, schuur en erf. In 1904 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1904 (sectie C-999).

Legger 1673/10: In 1914 successie. Over op:
Legger 1762/21: Eigendom van landbouwer Jan Hamberg Jzn. In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1915 (sectie C-999).

Legger 1762/22: In 1923 verkoop. Over op:
Legger 2346/6: Sectie C-999. Huis, schuur en erf. Eigendom van landbouwer Egbert Vugteveen en echtgenote Hendrikje Edelijn. In 1950 gedeeltelijke vernieuwing, stichting en verandering van bestemming. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1951 (sectie C-999).

Legger 2346/7: Sectie C-999. Twee huizen, schuur en erf. In 1959 stichting, verandering van bestemming. Over op:
Legger 2346/8: Sectie C-999. Huis, schuur en erf. Hendrikje Vugteveen-Edelijn overleed op 26 augustus 1962. In 1963 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1933).

Legger 2346/14: Nieuwe sectie C-1933. Huis, schuren en grasland op de Nieuwe Burgerkampen. In 1969 boedelscheiding. Over op:
Legger 4026/1: Sectie C-1933. Huis, schuren en grasland aan de Kanaalweg 6. Eigendom van chauffeur J. Vugteveen. Vruchtgebruiker: Egbert Vugteveen sr. Hij overleed op 28 maart 1973, waarna het onroerend goed door successie overging op:
Legger 4058/3: Sectie C-1933. Huis, schuren en grasland aan de Kanaalweg 6. Eigendom van chauffeur J. Vugteveen. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20815/1: Nieuwe sectie Z-378. Huis, erf en cultuurgrond. Eigendom van chauffeur J. Vugteveen en echtgenote G.J. Hamhuis aan de Kanaalweg-West 117.