Legger 48/47: Sectie C-6. Heide. Eigendom van de marke Hardenberg en Baalder. In 1862 scheiding van de marke. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862 (sectie C-183).

Legger 376/5: Sectie C-183. Huis en erf op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer, visser en winkelier Albert Jan Brink te stad Hardenberg. In 1863 ontginning. Over op:
Legger 376/11: In 1863 rectificatie. Over op:
Legger 548/11: Eigendom van kleermaker Hendrik Hendriksz. Pot en echtgenote Evertien Dijkman. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 1150/1: Eigendom van Geesje Pot te stad Hardenberg en consorten. Huisnr. B-43. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 1174/2: Eigendom van kleermaker Hendrikus Pot en echtgenote Willempje Grendelman te stad Hardenberg.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 26 februari 1881 een hypotheekakte op verzoek van kleermaker Hendrikus Pot, wonende aan ’t Kanaal te stad Hardenberg. Hij verklaarde 320 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en erf aan ’t kanaal, op sectie C-183.

Willempje overleed op 22 maart 1882 aan ’t Kanaal. Hendrikus hertrouwde op 4 november 1882 te Stad Hardenberg met Marrigjen Schippers uit Lutten.

Op 21 februari 1884 stond deurwaarder Wiekmeijer bij Hendrikus Pot op de stoep. Hij had verzaakt de hypotheekrente tijdig te betalen en daarom werd hij gesommeerd dat alsnog ter plekke te voldoen. Dat lukte niet, en zodoende werden Pots bezittingen publiek verkocht.

Notaris Van Barneveld begon op 5 maart 1884 met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz, als gevolmachtigde van veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme, die ten deze handelde als onherroepelijk gemachtigde van kleermaker Hendrikus Pot aan het Kanaal te stad Hardenberg, ingevolge akte van schuldbekentenis met hypotheek, op 26 februari 1881 verleden voor dezelfde notaris. De veiling vond plaats in de herberg van Koops aan ’t kanaal. Veertien dagen later, op 19 maart, was de definitieve toewijzing. Hendrikus Pot was zelf de hoogste bieder. Voor 520 gulden kocht hij zijn huis en erf terug. Echter, de oostelijke helft was voor hemzelf en de westelijke helft had hij gekocht voor kasteleinvrouw Geertje Geugies, weduwe van Gerhardus Heils te stad Hardenberg (aktenr. 2492)

Op 9 oktober 1884 verscheen kleermaker Hendrikus Pot, wonende aan het Kanaal te stad Hardenberg, voor notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen en verklaarde 175 gulden schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en erf aan ’t kanaal op sectie C-183 (aktenr. 2598).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1236/1: Eigendom van kleermakers Hendrikus en Hendrik Pot te stad Hardenberg. In 1894 herbouw. Over op:
Legger 1236/4: In 1895 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895 (sectie C-1207).

Legger 1236/5: Sectie C-1207. Huis, gras en bouwland op de Nieuwe Burgerkampen. In 1902 sloop. Over op:
Legger 1236/6: Sectie C-1207. Erf. In 1903 redres en sloop. Over op:
Legger 1236/7: Sectie C-1207. Huis, gras- en bouwland op de Nieuwe Burgerkampen. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 1904/2:Eigendom van landbouwer Harm Schippers te Bruchterveld. In 1912 verkoop. Over op:
Legger 1955/2: Eigendom van landbouwer en metselaar Gerrit Willem van Laar en consorten. In 1916 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop en herbouw van een nieuwe woning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1919 (sectie C-1207).

Legger 1955/5: In 1928 verkoop. Over op:
Legger 2533/6: Eigendom van landbouwer Hendrik Kampherbeek. In 1932 bijbouw. Over op:
Legger 2533/7: In 1933 stichting. Kanaalweg 4. Over op:
Legger 2533/8: In 1950 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 2533/9: In 1956 stichting. Over op:
Legger 2533/12: Sectie C-1207. Huis, schuren en grasland. In 1963 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1940).

Legger 2533/13: Nieuwe sectie C-1940. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1973 successie. Over op:
Legger 4273/1: Eigendom van Hendrika Bril (geb. 14-09-1926) en echtgenoot Egbert van Faassen aan de Kanaalweg-West 119.