Fragment van kadastrale hulpkaart, 9 oktober 1862 (sectie C-247).

Legger 585/1: Sectie C-247. Huis en erf. Eigendom van arbeider en tapper Jan Lenters en echtgenote Hendrika Johanna Fernhout. Zij zijn op 15 maart 1867 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 905/1: Sectie C-247. Huis en erf. Eigendom van kastelein Albert Meijer Hendrikszn. en echtgenote Janna Vrielink. Huisnr. B-46. In 1890 successie. Over op:
Legger 953/20: Sectie C-247. Huis, stal en erf. Eigendom van kastelein en winkelier Albert Meijer en echtgenote Janna Vrielink aan den Hoogenweg. Huisnr. B-46. In 1905 stichting. Over op:
Legger 953/22: In 1906 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1906 (sectie C-1267).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1906 (sectie C-1267).

Legger 1775/1: Nieuwe sectie C-1267. Huis, schuur en erf. Eigendom van Janna Vrielink, weduwe van Albert Meijer aan de Hoogenweg en mede-eigenaar de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij. Janna Meijer-Vrieling overleed op 18 juni 1910. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 1940/1: Sectie C-1267. Huis, schuur en erf. Eigendom van Aaltje Reints, weduwe van Berend Hendrik Meijer. In 1922 bijbouw.

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1923 (sectie C-1267).

In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 2570/1: Sectie C-1267. Huis, schuur en erf. Eigendom van Aaltje Reints, weduwe van Berend Hendrik Meijer. In 1938 verbouw. In 1941 inbreng N.V. Over op:
Legger 2948/1: Sectie C-1267. Huis, schuur en erf. Eigendom van Aaltje Reints, weduwe van Berend Hendrik Meijer. In 1956 aanbouw en in 1970 splitsing perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie C-2182).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1970 (sectie C-2182).

Legger 3280/18: Nieuwe sectie C-2182. Huis, erf en gedeelte schuur. Eigendom van landbouwer Hermannes Luichies (geb. 04-12-1915) en echtgenote Hendrikje Altena. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling en overgang van kadastrale gemeente Stad Hardenberg naar Ambt Hardenberg. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1973 (sectie Z-393)

Legger 20484/3: Nieuwe sectie Z-393. Huis, schuur en tuin aan de Kanaalweg-West 120. Eigendom van fabrieksarbeider Hermannes Luichies en echtgenote Hendrikje Altena. In 1981 verklaring erfrecht. Over op:
Legger 22294/3: Eigendom van Hermannes Luichies (geb. 04-12-1915). In 1982 afkoop ruilverkavelingrente. Over op:
Legger 22294/6: Sectie Z-393. Huis, schuren, erf en tuin. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 25174/1: Eigendom van houtbewerker J. Kelder en ziekenverzorgster M.A. Horst.