Bij de aanvang van de kadastrale registratie, anno 1832, werd het onbebouwde perceel bouwland in ’t zgn. Onderveld geregistreerd als sectie C-4 op legger 151 ten name van landbouwer Berend Schutte en echtgenote Evertjen Nijman te Venebrugge.

Legger 151/2: Sectie C-4. Bouwland. In 1851 boedelscheiding. Over op:
Legger 363/1: Nieuwe sectie C-41. Bouwland. Eigendom van Hendrika Schutte en echtgenoot Gerrit Boerman. Zij zijn op 23 januari 1851 getrouwd te Heemse. In 1856 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie C-42).

Legger 444/1: Sectie C-42. Huis en erf op ’t Onderveld. Eigendom van Hendrika Schutte en echtgenoot Gerrit Boerman. In 1862 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862 (sectie C-158).

Legger 363/3: Sectie C-158. Huis, erf en schuur op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van Hendrika Schutte en echtgenoot Gerrit Boerman. Huisnr. B-28.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 6 november 1883 een hypotheekakte op verzoek van (1) landbouwer Gerrit Boerman, (2) landbouwer Gerhard Peltjes en echtgenote Gerritdina Boerman, en (3) Berendina Boerman. Zij verklaarden zo tezamen als ieder afzonderlijk wegens een lening van 1500 gulden een schuld te hebben bij landbouwer Hendrik Jan Waterink te Anevelde. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun vaste goederen onder de gemeente Stad Hardenberg, waaronder sectie C-158 (aktenr. 2443).

In 1898 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie C-158).

Legger 363/31: Sectie C-158. Huis en erf. In 1903 bijbouw. Over op:
Legger 363/32: Sectie C-158. Huis, stookhuis en erf. In 1904 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie C-2113).

Legger 363/33: Nieuwe sectie C-1252. Huis, stookhuis, schuur en erf. In 1907 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie C-2113).

Legger 363/37: Sectie C-1252. Huis, schuur en bouwland. In 1908 successie. Over op:
Legger 1844/14: Eigendom van landbouwer Gerhard Peltjes en echtgenote Berendina Boerman. Zij zijn op 18 februari 1892 getrouwd te Stad Hardenberg. Gerhard was eerst op 15 april 1875 getrouwd geweest met Maria Gerritdina Boerman, maar zij was op 29 november 1889 gestorven. In 1913 bijbouw en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914 (sectie C-1252).

Legger 1844/16: In 1936 successie. Over op:
Legger 2172/21: Sectie C-1252. Eigendom van landbouwer Gerrit Peltjes en Jan Hendrik Peltjes. In 1936 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor verbouw van de boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1939 (sectie C-1252).

Legger 2172/25: In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 2924/11: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Peltjes en Gerhard Peltjes en mede-eigenaren. In 1951 sloping, stichting landbouwschuur en splitsing. Over op:
Legger 2924/16: Sectie C-1252. Huis, schuur en bouwland. In 1955 boedelscheiding, vereniging, sloping en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie C-1663).

Legger 2924/18: Nieuwe sectie C-1663. Huis en erf. In 1963 hermeting en redres. Over op:
Legger 2924/23: Sectie C-1663. Huis en erf. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 3849/2: Eigendom van landbouwer en fabrieksarbeider Jan Bartus Kuipers (geb. 28-09-1914) en echtgenote J. Veyer. In 1968 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie C-2113).

Legger 3849/4: Nieuwe sectie C-2113. Huis, schuur en tuin aan de Klinkerweg.

Kadastrale hulpkaart, anno 1972 (sectie C-2113).

In 1980 ruilverkaveling. Over op:
Legger 20626/1: Nieuwe sectie Z-648. Huis, schuur en tuin aan de J.C. Kellerlaan 2.

In 2002 kocht de gemeente Hardenberg het pand t.b.v. de herontwikkeling van het gebied binnen het bestemmingsplan De Boschkamp.