In 1925 verleende het gemeentebestuur van Stad Hardenberg vergunning aan landbouwer Gerrit Jan Vinke en echtgenote Zwaantje Odink voor de bouw van een nieuwe landbouwerswoning in de Vrouwenhoek. De boerderij werd gebouwd door de aannemers J. Geugies en G.J. Geerligs en werd betrokken door het bruidspaar Gezina Johanna Vinke en Albert Geertjes.

Bouwtekening bij de bouwvergunning (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, mei 1927 (sectie C-1257).

Legger 2455/11: Nieuwe sectie C-1257. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van Albert Geertjes en echtgenote Gezina Johanna Vinke.

In 1931 verleende het gemeentebestuur van Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een koetshok.

Legger 2455/46: In 1952 en 1956 stichting. Over op:
Legger 2455/64: Sectie C-1257. Huis, schuren, bouw- en weiland op de Nieuwe Burgerkampen te H. In 1958 verkoop. Over op:
Legger 3504/6: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Geertjes en echtgenote Hendrika Egberdina Lennips. In 1958 verandering van bestemming. Over op:
Legger 3504/10: In 1958 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van de bestaande boerderij tot veestalling en voor de bouw van een ‘noodwoning’ voor de boerderij. Over op:
Legger 3504/13: Sectie C-1257. Huis, schuren en erf. In 1963 hermeting en in 1965 vereniging van leggers. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1906).

Legger 3781/7: Nieuwe sectie C-1906. Huis, erf, schuren, noodwoning en grasland op de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Geertjes en echtgenote Hendrika Egberdina Lennips. In 1967 uitbreiding. Over op:
Legger 3781/9: Sectie C-1906. Huis, schuren, noodwoning, erf en grasland. In 1968 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1968 (sectie C-2124).

Legger 3781/11: Nieuwe sectie C-2124. Huis, schuur, noodwoning, erf en grasland op de Nieuwe Burgerkampen. In 1970 en 1972 stichting.

Per 27 maart 1972 wijzigde het adres Klinkerweg 6 in Klinkerweg 2.

Legger 3781/16: Sectie C-2124. Huis, schuren, noodwoning, erf en grasland aan de Klinkerweg 2.

In 1973 publieke verkoop door notaris J.P.C. Boodt in Hotel Nijhoving aan de Markt te Hardenberg.

Het Noord-Oosten.


Legger 4271/3: Sectie C-2124. Huis en schuren. Eigendom van monteur L.J.J.M. Steghuis. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling en overgang van kadastrale gemeente Stad Hardenberg naar Ambt Hardenberg.

Kadastrale veldwerkkaart, juli 1975 (sectie Z-361).

Legger 20958/1: Nieuwe sectie Z-361. Huis, erf en tuin aan de Klinkerweg 2.

Kadastrale veldwerkkaart, april 1982 (sectie Z-361).