Op 29 april 1856 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Albert Geertman, landbouwer te Ane. Deze verklaarde 1000 gulden te hebben geleend van Jan Hesterus Aleidanus Kramer, zadelmaker te Coevorden. Als onderpand verbond hij zijn vaste goederen, gelegen onder de gemeente Stad Hardenberg, bestaande uit een perceel bouwland en heidegrond, boven en ten zuiden het Nieuweland, zijnde een geerhoek aan en ten noorden den Emtenbroekerdijk, ter grootte van ongeveer 3 bunders, 22 roeden en 50 ellen, kadastraal bekend in sectie C-10 en C-11, met een daarop staand nieuws gebouwd woonhuis, bij het kadaster alnog onbekend.

Legger 737/1: Sectie C-74. Heide. Eigendom van arbeider Albert Geertman. In 1856 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie C-947).

Legger 737/2: Nieuwe sectie C-947. Huis op de Nieuwe Burgerkampen. Huisnr. B-32.

Op 22 juni 1876 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van arbeider Albert Geertman te Hardenberg. Deze verklaarde 300 gulden schuldig te zijn aan Aleida Gerritdina Kramer te Coevorden. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en bouwland op sectie C-947 en C-948.

Op 8 juni 1883 begon notaris Hilbrand van Barneveld met de openbare verkoop van de onroerende goederen van landbouwer Albert Geertman. Hij deed dat op verzoek van mej. Aleida Gerritdina Kramer te Coevorden, als erfgename van haar vader Jan Hesterus Aleidanus Kramer, in leven zadelmaker te Coevorden, als onherroepelijk gemachtigde van Albert Geertman ingevolge een akte van schuldbekentenis met hypotheek van 29 april 1856, verleden voor notaris Willem Swam. Albert Geertman was in gebreke gebleven ten aanzien van het betalen van de hypotheekrente en ook had hij niet afgelost. De te veilen kavel betrof het huis, met bouwland onder de gemeente stad Hardenberg, sectie C-947. Veertien dagen later, bij de definitieve toewijzing, was Lambert Goris, landbouwer te Stad Hardenberg, de hoogste bieder voor 1050 gulden. Naderhand verklaarde hij te hebben geboden in opdracht van mej. Aleida Gerritdina Kramer (aktenr. 2380).

Legger 1222/1: Eigendom van Aleida Gerritdina Kramer te Coevorden. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 1224/1: Sectie C-947. Huis. Eigendom van landbouwer Geert Fokkert. In 1887 verkoop. Over op:
Legger 1276/1: Eigendom van Zwier Fokkert en echtgenote Gerritdina Hofsink. In 1933 boedelscheiding. Over op:
Legger 2686/7: Eigendom van de ongetrouwde landbouwer Lucas Fokkert (geb. 24-06-1900). Vruchtgebruiker: Gerritdina Hofsink, weduwe van Zwier Fokkert. Huisnr. B-32. In 1936 successie. Over op:
Legger 2391/9: Eigendom van landbouwer Lucas Fokkert. Huisnr. B-32. In 1937 stichting. Over op:
Legger 2391/11: Lucas Fokkert overleed op 2 februari 1946, waardoor de eigendom overging op ongetrouwde zus Lamberdina Fokkert. In 1959 stichting. Over op:
Legger 2391/13: Sectie C-947. Huis, schuren en erf. Huisnr. B-32. In 1963 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1907).

Legger 2391/14: Nieuwe sectie C-1907. Huis, erf, schuren, wei- en bouwland. Eigendom van Lamberdina Fokkert (geb. 26-07-1894). In 1969 verkoop. Over op:
Legger 4005/1: Eigendom van Janna Withaar (geb. 26-09-1916), weduwe van Willem de Weerd aan de Klinkerweg 8. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20403/1: Nieuwe sectie Z-363. Huis, erf en cultuurgrond aan de Klinkerweg 8. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 20403/2: Nieuwe sectie Z-953. Huis, schuren, erf, grasland en bouwland. In 1983 over op:
Legger 20403/3: Nieuwe sectie Z-1525. Huis, schuren, tuin, bouwland en weiland aan de Nieuwe Burgerkampweg / Klinkerweg 8. In 1985 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 20403/4: Nieuwe sectie Z-1790. Huis, schuren, tuin, bouwland en weiland aan de Klinkerweg 4.