Legger 397/187: Sectie C-126. Bouwland. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. In 1864 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 augustus 1864 (sectie C-926).

Legger 397/388: Nieuwe sectie C-926. Huis en erf in de Nieuwe Burgerkampen. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. In 1865 rectificatie. Over op:
Legger 611/11: Eigendom van landbouwer Martinus Ophof en echtgenote Jantien Huisjen. Zij zijn op 27 september 1861 getrouwd te Stad Hardenberg. Op 13 april 1865 ging de nieuwe woning van het gezin Ophoff, met een groot deel van de inboedel, verloren door brand, zoals blijkt uit een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 april 1865.

Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 juli 1866 (sectie C-958)

Legger 611/12: Nieuwe sectie C-958. Huis en erf in de Nieuwe Burgerkampen. In 1873 verkoop vanwege emigratie. Over op:
Legger 626/10: Huisnr. B-31. Eigendom van kleermaker Albert Lot en echtgenote Aleida Willemiena Ophoff in de Vrouwenhoek. Zij zijn op 18 oktober 1861 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1912 en 1913 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie C-958)

In 1923 herbouw en in 1924 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie C-1474)

Legger 626/35: Nieuwe sectie C-1474. Huis en bouwland. In 1925 vereniging. Over op:
Legger 626/37: In 1930 stichting. Over op:
Legger 626/38: Sectie C-1474. Huis en bouwland. In 1933 bijbouw schuur. Over op:
Legger 626/39: In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3045/16: Sectie C-1474. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer, vrachtrijder en expediteur Jan Hendrik Ophof en echtgenote Johanna van der Kamp. Zij zijn op 8 maart 1940 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1963 hermeting, vereniging van percelen en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie C-1926)

Legger 3045/19: Nieuwe sectie C-1926. Twee huizen, schuren, bouw- en grasland in de Nieuwe Burgerkampen. In 1968 uitbreiding, in 1976 bijbouw loods en in 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op nieuwe kadastrale gemeente Ambt Hardenberg:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1975 (sectie Z-358)

Legger 20455/1: Nieuwe sectie Z-358. Twee huizen, erf, werkplaats en cultuurgrond aan de Nieuwe Burgerkampweg 3 en 5.

Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie Z-960)
Kadastrale hulpkaart, anno 1989 (sectie Z-1939)