Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 1 oktober 1824 een akte op verzoek van Grietjen Lucassen, weduwe van Evert van der Velde en namens haar zoon en schoondochter Jan van der Velde en echtgenote Jennechien Nijkamp. Zij waren alle landbouwers en op de zogenaamde katerstede het Roo-wevers onder de steede en gemeente Hardenbergh woonachtigh. Gedrieën verklaarden ze 600 guldens schuldig te zijn aan Gerrit Crull, koopman, wonende op den Beld in de graafschap Bentheim. Tot onderpand stelden ze het Roo-wevers, bestaande uit deszelfs behuizinge no. 131, mitsgaders den daartoe gehorende kamp zaaij-, gaarden- en grasland genaamd den Toeslag, liggende voor en ter zijden dezelve behuizinge ten zuiden van en aan de korte Steege en hebbende de landen van de stad Hardenbergh ten zuiden en den Roeterskamp en de zogenaamde Hollarst ten westen, met het daartoe gehorende recht van whaardeel in de gemeene markte van Hardenbergh en Baalder (aktenr. 430).

Grietjen Lucassen (ook Toeslag genaamd) was op 1 november 1767 te Hardenberg getrouwd met Evert van der Velde. Zoon Jan van der Velde was op 8 december 1815 te Hardenberg getrouwd met Jannigjen Nijkamp uit Bergentheim.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie A-386).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf van Van der Velde of Roode Wevertje geregistreerd als sectie A-386 op legger 178.

Legger 178/2: Sectie A-386. Huis en erf op de Roeterskamp.

Notaris Willem Swam verleed op 13 mei 1853 een hypotheekakte op verzoek van Jan van der Velde. Deze verklaarde 5000 gulden schuldig te zijn aan de fam. Crull. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij o.a. het huis en erf op de katerstede Van der Velde of Roode Wevertje, sectie A-386 (aktenr. 2007).

In 1864 boedelscheiding. Over op:
Legger 687/2: Sectie A-386. Huis, erf en schuur. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan van der Velde en echtgenote Fennigjen Hutten. Huisnr. B-51. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 1373/3: Eigendom van landbouwer Jan van der Velde en echtgenote Egberdina Hobers. In 1909 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1909 (sectie A-2205).

Legger 1373/28: Nieuwe sectie A-2205. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1931 verbouw. Over op:
Legger 1373/46: In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 2793/24: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan van der Velde en echtgenote Janna Schrotenboer. In 1940 stichting. Over op:
Legger 2793/37: In 1941 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie A-2953).

Legger 2793/39: Nieuwe sectie A-2953. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1944 ruiling en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1944 (sectie A-2998).

Legger 2793/41: Nieuwe sectie A-2998. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1954 stichting. Over op:
Legger 2793/43: Sectie A-2998. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 2793/45: In 1966 splitsing. Over op:
Legger 2793/52: In 1967 ruiling en vereniging van percelen. Over op:
Legger 2793/53: Nieuwe sectie A-4043. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1970 redres grootte. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1967 (sectie A-4043).

Legger 2793/60: Sectie A-4043. Boerderij, weiland, erf, schuren, grasland aan de Verlengde Korte Steeg. In 1971 uitbreiding. Over op:
Legger 2793/62: Op 27 juni 1974 verkochten Hendrik Jan van der Velde en echtgenote Janna Schrotenboer de boerderij. Over op:
Legger 3850/1020: Eigendom van de gemeente Hardenberg.

In september 1976 liet de gemeente de boerderij met opstallen veilen in café Stroeve. Het vastgoed werd gekocht door rustend cafeteriahouder Albert Schutte uit Hardenberg. Op 29 oktober van datzelfde jaar verkocht Schutte het geheel aan Jan ter Wielen en Geertruida Lugies. In 2009 vervolgens verkochten zij het aan de Baalderborg Groep.

Kadastrale veldwerkkaart, 22 juni 1978 (sectie A-4654, eigendom van J. ter Wielen.
Origineel geogerefereerd minuutplan, gecombineerd met een topografische kaart anno 2022 (met dank aan: Bertus Nabers).