Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd de Roeterskamp in kaart gebracht en geregistreerd onder sectie A-382 op legger 53 ten name van burgemeester Lucas Hoenderken van stad Hardenberg. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 53/20: Huis en erf.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huis en erf en schuur, genaamd de Roeterskamp, sectie A-382, ter waarde van f. 1000,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan Frans Willem van Riemsdijk (aktenr. 2074).

Legger 380/19: Eigendom van Frans Willem van Riemsdijk, medicinae doctor te stad Hardenberg. Hij was op 11 februari 1831 te stad Hardenberg gehuwd met Anna Catharina Christina Hoenderken. Huisnr. B-49. Huis, erf en schuur. In 1888 boedelscheiding. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 oktober 1888.

Legger 1302/8: Eigendom van jongste zoon Albertus Johannes van Riemsdijk, notaris te Hellendoorn. Hij was op 14 juni 1876 te Hellendoorn getrouwd met Adriana Johanna Kluvers. In 1913 stichting. Over op: 
Legger 1302/37: In 1914 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914.

Legger 1302/38: Nieuwe sectie A-2348. Huis, schuren en weiland. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 2037/22: Eigendom van Jan Weitkamp, landbouwer en lid der Tweede Kamer. Hij was op 12 augustus 1898 getrouwd met Jansje Hermina Iemhoff, maar zij overleed op 39-jarige leeftijd, op 25 oktober 193 te stad Hardenberg ‘op de Kamp’.

Jansje Hermina Weitkamp-Iemhoff (1874-1913).

Daarna hertrouwde Jan op 2 september 1915 te Gramsbergen met Janna Wilpshaar. In 1918 sloop van de schuur. Notaris Zwamborn te Heemse verkocht op maandag 10 juni 1918 om 14.00 uur op het erve de Roeterskamp: een schuur met eiken gebinten en sporen voor afbraak en drie zware eiken gebinten, met platen en sporen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1919.

Legger 2037/24: In 1935 verbouw woning, redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935.
Jan Weitkamp (1870-1946) en echtgenote bij het haardvuur in de keuken van boerderij de Roeterskamp.

Legger 2037/40: Nieuwe sectie A-2755. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland en hakhout aan de Hoogeweg. In 1940 splitsing. Over op:
Legger 2037/41: In 1941 ruiling. Over op:

Legger 2037/42: Nieuwe sectie A-2952. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 3112/1: Eigendom van Jenny Weitkamp en echtgenoot Johan Frederik Jonkhans, landbouwers te Duits Wielen. Zij verhuurden de boerderij aan het echtpaar Derk Jan Stoeten en Jennigjen Overweg. Het was indertijd genummerd B-174. In 1950 werd het adres gewijzigd in ‘Jan Weitkamplaan 8″. In 1954 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954.

Legger 3112/2: Nieuwe sectie A-3230. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1959 stichting. Over op:
Legger 3112/3: In 1970 redres grootte. Over op:
Legger 3112/4: Boerderij, erf, schuren en grasland. In 1972 splitsing voor verkoop. Over op:

Legger 3112/5: Nieuwe sectie A-4371. Huis, erf, schuren en grasland aan de Jan Weitkamplaan. In 1978 verkoop. Over op:

Legger 3112/7: Nieuwe sectie A-4657. Huis, erf, schuren en weiland. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 3850/1195: Eigendom van de gemeente Hardenberg. Jan Weitkamplaan 8. Vervolgens werd de woning door de gemeente verhuurd aan mw. J. Stoeten-Overweg. In 2002 gaf de gemeente opdracht tot sloop van de woning…