Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd dit huis en erf geregistreerd als sectie A-155, op legger 198a, ten name van schipper Berend Zweers J.H.zn. en echtgenote Jennegien Zweers. Zij waren op 4 februari 1814 getrouwd te Hardenberg. Berend Zweers overleed op 8 december 1834 in de Voorstraat no. 64.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832. Sectie A-155, gelegen tussen Groote Straat en de Gansestraat.

Legger 198a/1: Sectie A-155. Huis en erf.

Bij notariële akte van 18 juni 1838 (aktenr. 1295), verleden door notaris Antoni van Riemsdijk, ruilde weduwe Jennegien Zweers-Zweers het door haar bewoond en gebruikt wordende huis en erf, gekwoteerd numero vierenzestig, staande en gelegen in de Voorstraat, zuidzijde, tusschen die van Gerrit Jan Pruim en van Roelof Vasse, van achteren uitkomende in de Gansestraat en op de kadastrale plans sectie A onder numero 155 voorkomende ter grootte van 1 roede en 15 ellen, zijnde haar eigendom en aangekomen bij acte van scheiding omtrent de nalatenschap harer wijlen moeder Zwaane Tiebert, vooroverleden huisvrouw van haren nu meede wijlen vader Engelbertus Zweers, met het woonhuis van Israël en Betje de Bruin. Dat huis stond achter de kerk en was kadastraal bekend als sectie A numero 166.

Legger 23a/3: Eigendom van koopman Israël de Bruin en Billa Hartog (Betje) Cohen. Zij waren op 22 april 1830 getrouwd te stad Hardenberg.

Op 25 augustus 1840 werd het huis onderhands verkocht aan Roelof Westerman.

Legger 249/3: Eigendom van Roelof Westerman en echtgenote Gesina Scholten. Zij waren op 8 juli 1831 getrouwd te Heemse. Op 3 januari 1869 overleed Gesina Scholten. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 266/7: Eigendom van Roelof Westerman en echtgenote Gesina Scholten. Huisnr. A-113. Roelof Westerman overleed, zonder kinderen na te laten, op 21 september 1878 en werd vier dagen later begraven op kerkhof Nijenstede te Hardenberg.

Notaris Gerard de Meyier inventariseerde op 14 oktober 1878 de nagelaten roerende en onroerende goederen, op verzoek van Roelofs erfgenamen: nicht Stientje Vinke, echtgenote van Jan Berend Meijer te Den Ham en de neven Fredrik en Hendrik Wevers, landbouwers te Baalder (aktenr. 30).

Notaris De Meyier begon op 1 juli 1879 met de eerste inzate van de openbare verkoop van onroerende goederen, op verzoek van de erfgenamen van Roelof Westerman en Gesina Scholten. Het eerste kavel betrof het huis en erf, staande en liggende in de Voorstraat, sectie A-155. Het werd ingezet door koopman Emanuel de Bruin voor 825 gulden, waarna verschillende hogingen werden uitgebracht, totdat Harm van ’t Laar zijn bod uitbracht ad 975 gulden. Twee weken later, bij de definitieve toewijzing, werd voor het eerste en tweede kavel tezamen 1155 gulden geboden door Hendrik Wevers, voor zichzelf en als mondelinge lasthebber van Frederik Wevers. Op 25 juli werd de verkoop definitief gegund (aktenrs. 133, 141 en 146).

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881.

Legger 647/14: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van Hendrik Wevers, landbouwer te Baalder, en van Aaltjen Waterink, weduwe van Frederik Wevers te Baalder. In 1902 verkoop. Over op:
Legger 902/29: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins te stad Hardenberg. In 1903 verbouwing. Over op:
Legger 902/30: In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 2030/1: Sectie A-155. Huis en erf. Huisnr. A-113. Eigendom van arts Gerhard Bruins te stad Hardenberg. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 2120/1: Sectie A-155. Huis en erf. Eigendom van Levi Salomon Meijler en Salomon Gerson Meijler, vleeschhouwers te Vriezenveen. In 1920 verkoop. Over op:

Salland’s Volksblad, 24 september 1920. Voorstraat 108.

Legger 2245/1: Sectie A-155. Huis en erf. Eigendom van drogist Hein Vrielink en echtgenote Hilligje Kroeskop. De gemeente stad Hardenberg verleende in 1920 een bouwvergunning voor wijziging van de voorgevel en indeling van de woning, onder architectuur van de firma K.A. Hakkert te Dedemsvaart.

Advertentie van Firma Vrielink aan de Voorstraat 108 in het Salland’s Volksblad, januari 1923.

In 1935/1936 vond sloop en herbouw van het woon-/winkelhuis plaats. Over op:
Legger 2245/2: Hein Vrielink overleed op 8 december 1944 te stad Hardenberg. Weduwe Hilligje Kroeskop hertrouwde op 19 november 1947 met Willem Siebert. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 3382/1: Sectie A-155. Huis en erf aan de Groote Straat. Eigendom van drogist Frederik Gerrit Vrielink en echtgenote Geziena Langius (Voorstraat 28). In 1963 verkoop. Over op:

Legger 3724/1: Sectie A-155. Huis en erf (01.15 are). Eigendom van textielhandelaar Engbert Baarslag (geb. 16-05-1922) en echtgenote Jantje Godeke te Voorstraat 28 (zij waren voorheen gevestigd aan de Burgemeester Schuitestraat 26), handelend onder de naam Het Wolpaleis. In mei 1963 openden ze hun winkel aan de Voorstraat. In 1969 hermeting. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 9 april 1968 (sectie A-155).
De Toren, 5 november 1964.
Kleurendia van de Voorstraat ter hoogte van hotel Brouwer en boekhandel Diek en slagerij Meijer.

Legger 3724/3: Sectie A-155. Huis en erf (01.25 are). In 1977 vond nog een verbouwing plaats.