Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 41 als sectie A-100 (bouwland aan de Braaksteeg), eigendom van schipper Hendrikus Goris.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-100).

Legger 41/1: Sectie A-100. Bouwland. Eigendom van schipper Hendrikus Goris. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 516/4: Sectie A-100. Bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit Beltman te Gramsbergen. In 1867 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-100).

Legger 774/7: Sectie A-100. Bouwland. Eigendom van timmerman Roelof Vasse. In 1898 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, sectie A-100.

Legger 774/19: Sectie A-100. Huis en gaarde. In 1900 stichting. Over op:
Legger 774/20: Sectie A-100. Huis en bouwland. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1618/1: Sectie A-100. Huis en bouwland. Eigendom van timmerman Hendrikus Vasse. In 1903 ruiling. Over op:
Legger 882/26: Sectie A-100. Huis en erf. Eigendom van bakker en winkelier Karel Wynoldus Hombrink. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1887/1: Sectie A-100. Huis en bouwland. Eigendom van metselaar Hendrik Breukelman A.J.zn. en echtgenote Geesje Jans. Zij zijn op 13 juni 1902 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1910 bijbouw. Over op:
Legger 1887/3: Sectie A-100. Huis en bouwland. In 1911 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2270).

Legger 1887/4: Nieuwe sectie A-2269. Huis en erf. In 1913 stichting schuur. Over op:
Legger 1887/5: Sectie A-2269. Huis, schuur en erf. In 1925 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor gedeeltelijke
herbouw, bijbouw en vereniging. Over op:
Legger 1887/7: Sectie A-2269. Huis, schuur en erf. In 1926 bijbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie A-2538).

Legger 1887/8: Nieuwe sectie A-2538. In 1929 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2538).

Legger 1887/9: Sectie A-2538. In 1942 boedelscheiding. Over op:
Legger 2970/1: Sectie A-2538. Huis, schuren en tuin. Eigendom van kantoorbediende Gerrit Breukelman. Vruchtgebruiker: metselaar Hendrik Breukelman. In 1955 successie. Over op:
Legger 3395/2: Sectie A-2538. Huis, schuren en tuin. Eigendom van kantoorbediende Gerrit Breukelman. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 3488/1: Sectie A-2538. Huis, schuur en tuin. Eigendom van timmerman en landbouwer Albert Bosch en echtgenote Hendrika Martens. In 1961 sloping en vereniging. Over op:
Legger 3488/2: Nieuwe sectie A-3494. In 1972 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3488/4: Nieuwe sectie A-4385. Huis, schuur en tuin. In 1972 verbouwing. Over op:
Legger 3488/5: Sectie A-4385. Huis, schuur en tuin aan de Sallandsestraat 20. Het pand vererfde op de dames Johanna Geertruida Bosch (geb. 15-09-1915) en Johanna Bosch (geb. 22-07-1918).

De Sallandsestraat werd vroeger Braaksteeg en ook wel Wipstraat genoemd. Het witte pandje links is Sallandsestraat 16 van de fam Hofsink, gevolgd door het hoge pand Sallandsestraat 16a van de fam. Waterink. Het pand erna is Sallandsestraat 18 en op ’t einde is nog net Sallandsestraat 20 te zien.