Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 129 als sectie A-103 (tuin aan de Braaksteeg), eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-103).

Legger 129/3: Sectie A-103. Tuin. Eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk. In 1845 over op:
Legger 302/3: Sectie A-103. Tuin. Eigendom van burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk. In 1875 rectificatie en boedelscheiding. Over op:
Legger 970/11: Sectie A-103. Tuin. Eigendom van Anna Charlotte van Riemsdijk, echtgenote van burgemeester Johannes Hendrikus van Barneveld te Avereest.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-103).

In 1882 verkoop. Over op:
Legger 1153/3: Sectie A-103. Tuin. Eigendom van landbouwer Jan Joosten en echtgenote Hendrika Slotman. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 1390/1: Sectie A-103. Tuin. Eigendom van metselaar Hendrik Jan Breukelman en echtgenote Johanna Zweers. In 1891 stichting woonhuis op de hoek van de Braaksteeg en het Middelpad. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1892 (sectie A-103).

Legger 1390/2: Sectie A-103. Huis en erf. In 1892 stichting. Over op:
Legger 1390/3: Sectie A-103. Huis en tuin. In 1903 verbouw. Over op:
Legger 1390/4: Sectie A-103. Huis en tuin. In 1910 bijbouw. Over op:
Legger 1390/5: Sectie A-103. Huis en tuin. In 1911 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2270).

Legger 1390/6: Nieuwe sectie A-2270. Huis en tuin.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2270).

In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 2886/1: Sectie A-2270. Huis en tuin. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman H.J.zn. In 1948 stichting werkplaats. In 1948 ruiling. Over op:
Legger 3071/7: Sectie A-2270. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van aannemer Gerrit Zweers Hzn. aan de Sallandsestraat. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. In 1954 verkoop en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954 (sectie A-3178).

Legger 3299/1: Nieuwe sectie A-3178. Huis en erf. Eigendom van landarbeider Jan Hofsink Rzn. en echtgenote Aaltje Jantiena Bril. Zij zijn op 15 november 1946 getrouwd te Hardenberg. In 1956 verbouw woning. Over op:

De Sallandsestraat in oostelijke richting. De straat werd vroeger Braaksteeg en ook wel Wipstraat genoemd. Links Sallandsestraat 16 van de fam Hofsink.
Zicht op rijwielpad (voormalig Middenpad), gezien vanaf de Sallandsestraat. Het witte huis rechts was van Jan Hofsink.

Legger 3299/2: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3299/3: Sectie A-3178. Huis, erf en schuur aan de Sallandsestraat 16.