Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel nabij de Oosterpoort geregistreerd op legger 203 als sectie A-106 (huis en erf), eigendom van kleermaker Derk Zweers Berendszoon.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-106). Op deze tekening is geheel rechts nog de Oosterpoort te zien.

Legger 203/5: Sectie A-106. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Derk Zweers Berendszoon en echtgenote Jannigjen Beltman. Zij zijn in 1797 getrouwd. Jannigjen stierf op 9 oktober 1843 en Derk op 28 februari 1853, waarna de eigendom verviel aan hun dochters Hadewich, Gerritdina en Elisabeth Zweers. Huisnr. A-76.

Elisabeth Zweers was op 11 mei 1838 te Stad Hardenberg getrouwd met Derk Zweers.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-105).

In 1890 verklaring. Over op:
Legger 1349/11: Sectie A-105. Huis en erf. Eigendom van Hendrika Aleida Zweers (dochter van Derk en Elisabeth Zweers) en echtgenoot Frederik Philip Röpcke. Zij zijn op 25 oktober 1888 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1906 splitsing en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2042).

Legger 1349/77: Nieuwe sectie A-2041. Huis en erf. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 2167/1: Sectie A-2041. Huis en erf aan ’t Ooster Einde. Eigendom van landbouwer Jan Zweers Janszoon en consorten. In 1924 stichting. Over op:
Legger 2167/5: Sectie A-2041. Twee huizen en erf. In 1925 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2514).

Legger 2167/7: Nieuwe sectie A-2513. Huis en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2513).

In 1938 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2858).

Legger 2167/10: Nieuwe sectie A-2858. Drie huizen en erf. In 1939 verbouw en redres. Over op:
Legger 2167/12: Sectie A-2858. Twee huizen, schuur en erf. In 1944 successie. Over op:
Legger 2721/7: Sectie A-2858. Twee huizen, schuur en erf. Eigendom van besteller Jan Zweers Janszoon. In 1948 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1948 (sectie A-3092).

Legger 2721/9: Nieuwe sectie A-3092. Twee huizen, schuur en erf. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2721/10: In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 3283/6: Sectie A-3092. Twee huizen, schuur en erf. Eigendom van postbesteller Jan Frederik Zweers Janszoon en echtgenote Hendrikje Kampman. Zij zijn op 1 mei 1946 getrouwd te Ommen. In 1952 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 3283/7: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3283/8: In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3283/10: Nieuwe sectie A-3824. Twee huizen, schuren en erf aan ’t Oosteinde 21. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3283/11: In 1983 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1983 (sectie A-4797).

Legger 3283/13: Nieuwe sectie A-4797. Twee huizen, garage, schuur en erf aan ’t Oosteinde 19-21.