Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 203 als sectie A-107 (tuin), eigendom van kleermaker Derk Zweers Berendszoon.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-107).

Legger 203/6: Sectie A-107. Tuin. Eigendom van kleermaker Derk Zweers Berendszoon en echtgenote Jannigjen Beltman. Zij zijn in 1797 getrouwd. Jannigjen stierf op 9 oktober 1843 en Derk op 28 februari 1853, waarna de eigendom verviel aan hun dochters Hadewich, Gerritdina en Elisabeth Zweers. Huisnr. A-75.

Elisabeth Zweers was op 11 mei 1838 te Stad Hardenberg getrouwd met Derk Zweers.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-107).

In 1890 verklaring. Over op:
Legger 1349/12: Sectie A-105. Huis en erf. Eigendom van Hendrika Aleida Zweers (dochter van Derk en Elisabeth Zweers) en echtgenoot Frederik Philip Röpcke. Zij zijn op 25 oktober 1888 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1906 splitsing en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2041).

Legger 1349/77: Nieuwe sectie A-2041. Huis en erf. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 2167/1: Sectie A-2041. Huis en erf aan ’t Ooster Einde. Eigendom van landbouwer Jan Zweers Janszoon en consorten. In 1924 stichting. Over op:
Legger 2167/5: Sectie A-2041. Twee huizen en erf. In 1925 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2512).

Legger 2381/1: Nieuwe sectie A-2512. Huis en tuin. Eigendom van Pieter van Velzel en echtgenote Gerritje Buninga te Heemse.

Advertentie inzake de aanbesteding, Salland’s Volksblad, anno 1923.

Volgens het Salland’s Volksblad van 21 december 1923 werd op 5 januari 1924 de bouw aanbesteed van een woon- en winkelhuis voor rekening van de heer P. van Velzel op een vrij terrein aan ’t Oosteinde. De bouw werd, volgens de krant van 11 januari, gegund aan de laagste inschrijver, B. Vasse. De gemeente Stad Hardenberg verleende vergunning aan Van Velzel voor de bouw van een woon-/winkelhuis met aparte slachtplaats door aannemer A. Hofsink uit Heemse.

Scan van originele bouwtekening, anno 1924 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Over op:
Legger 2381/2: Sectie A-2512. Huis, tuin en slachthuis.

Het Salland’s Volksblad van 18 juli 1924:
Maakt bekend dat hij heeft geopend voorlopig een winkel in spek en vet. P. van Velzel, Oost-Einde.

Het Salland’s Volksblad van 18 november 1927:
Ondergeteekende maakt het publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij aan zijn zaak verbonden heeft een rund- en varkensslagerij. P. van Velzel, Oosteinde.

In 1928 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2514).

Legger 2381/3: In 1942 verkoop. Over op:
Legger 2969/1: Sectie A-2512. Huis, tuin en slachthuis. Eigendom van handwerkwinkelierster Gijsbertha van Velzel. In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 3160/1: Sectie A-2512. Eigendom van winkelierster Gijsbertha van Velzel, De Wolwinkel.

Het Salland’s Volksblad van 17 juni 1949:
Per 1 juli vestigt zich als gemeente-vroedvrouw te Hardenberg A. van der Meulen, p/a mej. van Velzel, Voorstraat A-89.
Annie van der Meulen was geboren op 25 juni 1924 in Haarlem. In september 1950 verhuisde zij naar de Burgemeester Bramerstraat.

In 1950 wijzigde het huisnummer Voorstraat A-89 in Oosteinde 17. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 3562/1: Sectie A-2512. Eigendom van schilder Gerrit Frijling (geb. 17-01-1923) en echtgenote Hendrikje Alberdina Meier. Zij zijn op 22 mei 1953 getrouwd in Hardenberg. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3562/2: Nieuwe sectie A-3823. Huis, tuin en slachthuis. In 1970 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor uitbreiding van het winkelpand. Over op:
Legger 3562/3: Sectie A-3823. Huis, slachthuis en tuin. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1983 (sectie A-4796).

Legger 4819/2: Nieuwe sectie A-4796. Winkel, woonhuis, schuur, garage en erf. Eigendom van Hendrikje Alberdina Meier, weduwe van Gerrit Frijling.

Schildersbedrijf Frijling voor verf, glas en behang.

In 2006 werd het schildersbedrijf verplaatst naar de Jan Weitkamplaan 8g. Op 20 oktober 2006 opende Vericon met hypotheken, verzekeringen en makelaardij. In 2009 verhuisde Vericon naar de Lage Doelen.