Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het kadastrale perceel sectie A-109 geregistreerd als bouwland ten name van landbouwer Gerrit Kremer en echtgenote Hendrikjen Hermsen Bril op legger 77.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie A-109) tussen Ooster Einde en de Braaksteeg.

Legger 77/1: Sectie A-109. Bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit Kremer. In 1847 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 april 1848 (sectie A-1096).

Legger 77/9: Nieuwe sectie A-1096. Huis en erf.

Hendrikjen Kremer stierf op 26 december 1855 en haar man Gerrit Kremer overleed op 13 januari 1856.

In 1864 successie. Over op:
Legger 280/2: Sectie A-1096. Huis en erf. Eigendom van rietdekker Hermannes Kremer en echtgenote Evertje van der Velde. Huisnr. B-8.

Hermannus Kremer overleed op 51-jarige leeftijd, op 15 augustus 1863.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 1 juni 1875 een hypotheekakte op verzoek van Evertje van der Velde, weduwe van Hermannus Kremer, en op verzoek van haar zoon Gerrit Kremer, landbouwers te stad Hardenberg. Zij verklaarden 335 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Willem Iemhoff geboren Hesselink te Duits Wielen. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze o.a. het drie-vierde onverdeeld aandeel in een huis en erf met tuin, bouwland en heidegrond, staande en gelegen onder de gemeente stad Hardenberg, sectie A-1096 (aktenr. 353).

In 1895 verkoop. Over op:
Legger 1471/12: Eigendom van landbouwer Lubbertus Leusink en echtgenote Geertruida Lenters. In 1895 herbouw. Over op:
Legger 1471/14: In 1911 bijbouw. Over op:
Legger 1471/22: In 1911 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1911 (sectie A-2288).

Legger 1471/23: Nieuwe sectie A-2288. Huis en erf aan de Braaksteeg. In 1920 redreskaart en berekening. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1920 (sectie A-2411).

Legger 1471/26: Nieuwe sectie A-2411. Huis en bouwland. In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 2192/15: Eigendom van arbeider en landbouwer Hendrik Leusink (geb. 19-02-1892) en consorten. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 2592/2: Eigendom van petroleumventer Hendrik Jan Pullen Hzn. en echtgenote Geesje Schepers. In 1945 verbouw. Over op:
Legger 2592/5: Sectie A-2411. Huis en bouwland. Het echtpaar Pullen verkocht het pand in 1958 en verhuisde naar de Stuwdijk 12a. Over op:
Legger 2708/13: Eigendom van rijwielhersteller, radiohandelaar en koopman Berend Hendrik Nijkamp (geb. 08-04-1906) en echtgenote Anna Hermina Aleida Vorrink. In 1958 verkoop. Over op:
Legger 3502/1: Eigendom van voorwerker en grafdelver Jan Geert ten Hertog en echtgenote Hermina Vinke. In 1964 verkoop aan de gemeente Hardenberg. Zij verhuisden naar de Lage Gaardenstraat 35. Over op:

Situatieschets bij aankoop van het perceel van Ten Hertog door de gemeente Hardenberg, anno 1964 (collectie: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 3850/309: Huis en bouwland aan de Sallandsestraat 12. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1966 afgebroken…

Kadastrale hulpkaart, mei 1967 (sectie A-4040). Het pand is gesloopt…