Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 96 als sectie A-112 (huis en erf), eigendom van landbouwer Harm Meijerink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-112).

Legger 96/1: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Harm Meijerink en echtgenote Gezina Brandt. Zij zijn op 25 mei 1816 getrouwd te Hardenberg. In 1845 over op:
Legger 293/1: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van bakker Jan Herman Wandscheer en echtgenote Gerritjen Kluvers. Zij zijn op 2 april 1841 getrouwd in Ambt Delden. In 1853 verkoop. Over op:
Legger 362/2: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Schutte te Venebrugge. In 1855 publieke verkoop. Over op:
Legger 344/3: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Leusink en consorten. Huisnr. A-81.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-112).

In 1895 verkoop. Over op:
Legger 835/13: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van koopman en winkelier Johan Herman Bosch. Huisnr. A-81. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 212/21: Sectie A-112. Huis en erf. Eigendom van de hervormde gemeente te Hardenberg. In 1895 sloop en stichting nieuw verenigingsgebouw.

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde met links het Gebouw voor Christelijke Belangen, ca. 1910.
Het uit 1895 daterende Gebouw voor Christelijke Belangen aan het Oosteinde, anno 1928. Links de woning van de familie Fredriks, gevolgd door de synagoge.
Groepsfoto van de jongelingsverenigingen te Baalder o.l.v. godsdienstonderwijzer Joh. Fredriks voor het Gebouw voor Christelijke Belangen aan het Oosteinde.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1637).

Op 10 maart 1983 opende ter plekke een vestiging van Blokker in een geheel nieuw pand.