Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 77 als sectie A-113 (huis en erf), eigendom van landbouwer Gerrit Kremer.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-113).

Legger 77/2: Sectie A-113. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Kremer en echtgenote Hendrikjen Hermsen Bril. Zij zijn in 1809 getrouwd te Hardenberg. In 1848 verkoop. Over op:
Legger 286/2: Sectie A-113. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Kremer en echtgenote Berendina Reinders. Zij zijn op 29 september 1848 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1870 verkoop. Over op:
Legger 474/4: Sectie A-113. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en linnenwever Harm Joosten en echtgenote Johanna Lotterman. Zij zijn op 30 augustus 1839 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1871 herbouw en vereniging met naastgelegen perceel sectie A-114. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871 (sectie A-1387).

Legger 474/8: Nieuwe sectie A-1387. Huis en erf. Huisnr. A-83.

Notaris G. de Meyier verleed op 5 mei 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Harm Joosten. Deze verklaarde 900 guldens schuldig te zijn aan Hendrik Jan Koers. Hij verbond zijn huis en erf, sectie A-1387, als onderpand.(aktenr. 264).

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1387).

In 1882 verkoop.

Op 6 mei 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Joosten te stad Hardenberg. Deze verklaarde 850 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan mej. Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie A-1387 (aktenr. 2171).

Legger 1153/5: Eigendom van landbouwer Jan Joosten en echtgenote Hendrika Slotman. Zij zijn op 8 december 1864 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1902 splitsing en verbouw. Over op:
Legger 1153/10: Sectie A-1387. Twee huizen. In 1903 splitsing. Over op legger 1153/11 en 1153/12.

Kadastrale hulpkaart, anno 1903 (sectie A-1780 en A-1781).

Sectie 1153/11: Nieuwe sectie A-1780. Huis en erf. Eigendom van Jan Joosten en Hendrika Slotman. In 1904 boedelscheiding. Over op legger 1685/6.
Sectie 1153/12: Nieuwe sectie A-1781. Huis en erf. Eigendom van Jan Joosten en Hendrika Slotman. In 1904 boedelscheiding. Over op legger 1685/7.
Legger 1685/6: Sectie A-1781. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde kleermaker Johannes Joosten en kleermaker Albert Joosten en echtgenote Jantje de Jong. Zij zijn op 1 november 1912 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1909 successie. Over op legger 1872/6.
Legger 1685/7: Sectie A-1782. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1909 successie. Over op legger 1872/7.

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, ca. 1910. Geheel links het Gebouw voor Christelijke Belangen, gevolgd door de twee-onder-een-kap-woning van de familie Joosten.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1781 en A-1782).

Legger 1872/6: Sectie A-1781. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Albert Joosten en echtgenote Jantje de Jong. In 1947 verkoop. Over op legger 3117/1.
Legger 1872/7: Sectie A-1782. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1950 boedelscheiding. Over op legger 3251/2.
Legger 3117/1: Sectie A-1780. Huis en erf. Huisnr. A-75. Eigendom van de ongetrouwde Hendrika Johanna Joosten. In 1964 verkoop en vereniging. Over op legger 3117/2.
Legger 3117/2: Nieuwe sectie A-3754. Huis en erf. In 1968 boedelscheiding. Over op legger 3251/4.
Legger 3251/2: Sectie A-1781. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Jan Joosten en echtgenote Alberta Gerharda Borneman. Zij zijn op 21 mei 1948 getrouwd te Hardenberg. Oosteinde 5. In 1964 verkoop en vereniging. Over op legger 3251/3.

Kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-3753 en A-3754).

Legger 3251/3: Nieuwe sectie A-3753. Huis en erf. In 1969 hermeting. Over op legger 3251/5.
Legger 3251/4: Sectie A-3754. Huis en erf. In 1969 hermeting. Over op legger 3251/5.

Prentbriefkaart van het Oosteinde, gezien in oostelijke richting. Geheel rechts het pand van koperslager Sierink (met reclamebordje ‘Butagas’), gevolgd door de dubbele woning van de familie Joosten.

Legger 3251/5: Nieuwe sectie A-4185. Twee huizen en erf. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4139/1: Sectie A-4185. Twee huizen en erf. Oosteinde 3-5. Eigendom van loodgieter en winkelier Jan Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Gerritje Bouw. Zij zijn op 19 juli 1960 getrouwd te Hardenberg. Hierna werd het voorheen dubbel bewoonde pand samengevoegd met Oosteinde 1.

Nadat de firma Sierink de winkel beƫindigde, werd het pand gesplitst in 5a en 5b.