Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel tussen het Middenpad en het Oosteinde geregistreerd op legger 48b als sectie A-118 (in 1767 gebouwde pastorie), eigendom van de hervormde gemeente te Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-118).

Legger 48b/1: Sectie A-118. Pastorie en erf. Eigendom van de hervormde gemeente van Hardenberg. Bijzondere overschrijving. Over op:
Legger 212/1: Sectie A-118. Pastorie. Eigendom van de hervormde gemeente van Hardenberg. In 1866 werd de pastorie afgebroken wegens complete nieuwbouw. De nieuwe wheeme verrees aan de Voorstraat, iets noordelijker dan het oude pand (op het perceel A-116). Over op:
Legger 212/9: Nieuwe sectie A-1299. Tuin.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932.