Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 53 als sectie A-12 (huis) ten name van burgemeester Lucas Hoenderken.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-12).

Legger 53/1: Sectie A-12. Huis. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken, sinds 1810 weduwnaar van Hermanna Elizabeth van Riemsdijk.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huis en erf aan de Voorstraat, sectie A-12, ter waarde van f. 4550,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan Cornelis Johannes van Riemsdijk en diens minderjarige zoon Otto (aktenr. 2074).

Legger 386/1: Sectie A-12. Huis. Eigendom van burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk, weduwnaar van Ottonia Hoenderken (en mede-eigenaren). In 1856 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1147 en A-1148).

Legger 386/12: Nieuwe sectie A-1147. Huis en erf. Huisnr. A-11.

Op 14 juni 1875 begon notaris J.G. Troost te Heemse met de eerste inzate van de openbare veiling van vastgoed, op verzoek van oud-burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk en van Otto van Riemsdijk, burgemeester van Gramsbergen. Het eerste kavel betrof het huis en erf op sectie A-1147. Het eerste bod ad 3500 gulden werd uitgebracht door gemeenteontvanger Elias Ravenshorst te Ommen. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling en toewijzing, besloten vader en zoon Van Riemsdijk dat het hoogste bod onvoldoende was. De verkoop werd niet gegund (aktenr. 279 en 282).

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 8 november 1880 een overdrachtsakte op verzoek van Otto van Riemsdijk, burgemeester van Gramsbergen, voor zichzelf en als gemachtigde van Cornelis Johannes van Riemsdijk, oud-burgemeester van Stad Hardenberg en wonende te Avereest (aktenr. 1844). De heren hadden een huis en erf te stad Hardenberg, sectie A-1147, groot 5 aren en 46 centiaren voor 4.417 gulden verkocht aan Johannes Gerardus ten Velden.

Legger 1169/1: Eigendom van Johannes Gerardus ten Velden en consorten. In 1882 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1483).
Kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie A-1483).

Legger 1169/5: Nieuwe sectie A-1483. Huis, stal en erf.

Bij Koninklijk Besluit van 11 januari 1889 is aan Joannes Gerardus ten Velde toegestaan: dat hij bij zijn geslachtsnaam dien van Groote Balderhaar voegde, met dien verstande dat hij met zijn wettige nakomelingen voortaan den naam zal dragen van Groote Balderhaar ten Velde.

In 1902 verkoop. Over op:
Legger 1228/13: Eigendom van bakker en winkelier Jan Hurink en echtgenote Johanna Carolina Bruins. Zij zijn op 20 december 1883 getrouwd te Stad Hardenberg.

Jan Hurink was de eerste inwoner van Stad Hardenberg die het zich in de zomer van 1910 kon veroorloven om – samen met zijn zwager – een automobiel aan te schaffen…

In 1932 verbouw. Over op:
Legger 1228/23: Sectie A-1483. Huis, stal en erf. In 1932 overboeking o.g.v. art. 144 I.K. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1483).

Legger 2678/1: Eigendom van groentenhandelaar Cornelis Meijer (het westelijk deel) en van de N.V. Hardenberger Bank (het oostelijk deel). In 1932 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning door aannemers fa. Dubbink en Van Straten te Vroomshoop. Verkoop, bijbouw, sloop en stichting. Over op legger 2651/1 en 2652/1.

Scan van originele bouwtekening anno 1932 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

In 1932 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw bankgebouw met bovenwoning, naar een ontwerp van de architectenbroers Boxman in Nijverdal. De aannemers Van den Berg en Lenters uit Hardenberg schreven bij de aanbesteding als laagste in en mochten het pand bouwen. Toen men bezig was met graafwerk voor de fundering kwam een enorme kanonskogel met een gewicht van ruim dertig pond aan het licht en men ontdekte restanten van de vroegere stadsmuur. Op 3 februari 1933 vond de opening plaats van het nieuwe gebouw van de Hardenberger Bank. Voordien werden de bankzaken behartigd vanuit een kantoor-aan-huis van de kassier.

Het gebouw van de N.V. Hardenbergerbank (Fotograaf: P. van Grieken te Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1933 (sectie A-2693 en A-2694).

Legger 2651/1: Nieuwe sectie A-2693. Huis, schuur en erf. Eigendom van groentenhandelaar Cornelis Meijer te Lutten. In 1934 verkoop. Over op legger 2745/1.
Legger 2652/1: Nieuwe sectie A-2694. Huis en erf. Eigendom van de N.V. Hardenberger Bank. In 1948 verkoop. Over op legger 3155/1.
Legger 2745/1: Eigendom van notaris Geert Jacob Schut te Heemse. In 1937 stichting. Over op legger 2745/2.
Legger 2745/2: Sectie A-2693. Huis, werkplaats, schuur en erf. In 1949 boedelscheiding. Over op legger 3210/1.
Legger 3155/1: Sectie A-2694. Huis en erf. Eigendom van de N.V. Maatschappij van Onroerende Goederen het Middenstandshuis te Amsterdam. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op legger 3155/2.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3796 en A-3797).

Legger 3155/2: Nieuwe sectie A-3797. Huis en erf. In 1969 hermeting. Over op legger 3155/3.
Legger 3155/3: Sectie A-3797. Huis en tuin. In 1973 verkocht de bank het gebouw, omdat ze op Voorstraat 6 een nieuw pand konden betrekken. Over op legger 4262/1.

Het van de familie Schut gehuurde winkelpand van groenteboer Kees Meijer. Rechts is nog een gedeelte te zien van de gevel van het bankgebouw van de Nederlandse Middenstandsbank (NMB).

Legger 3210/1: Sectie A-2693. Eigendom van Fester Hermanus Lambertus Schut. Vruchtgebruiker was Fenne Frederika Smeman, weduwe van Geert Jacob Schut. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 3210/2.
Legger 3210/2: Nieuwe sectie A-3796. Huis, schuur, werkplaats en erf. In 1969 verkoop. Over op legger 4001/1.
Legger 4001/1: Sectie A-3796. Huis, schuur, werkplaats en erf. Eigendom van cheffin Helena Euphemia Bemboom te Slagharen. In 1969 verkoop. Over op legger 4020/1.
Legger 4020/1: Sectie A-3796. Huis, schuur, werkplaats en erf. Eigendom van groentenhandelaar Cornelis Meijer en echtgenote Sophia Maria Leuftink. In 1969 hermeting. Over op legger 4020/2.
Legger 4020/2: In 1972 verbouw. Over op legger 4020/3.
Legger 4020/3: In 1974 verkoop deel van perceel. Over op legger 4020/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4523).

Legger 4020/4: Nieuwe sectie A-4523. Huis, schuur, tuin en gedeelte schuur. In 1975 verkoop. Over op legger 4363/1.

De winkels van de firma Bemboom en Cornelis (Kees) Meijer aan de Voorstraat 45 en 47.

Legger 4262/1: Sectie A-3797. Huis en tuin. Eigendom van manufacturier Johannes Frederik Compagne aan de Voorstraat 43. In november 1973 vestigde de firma Compagne er haar Bruidshuis.

Op dinsdag 21 december 1971 opende mr. L.A. van Splunder, burgemeester van Hardenberg, het Chinees-Indisch restaurant Indrapoera in het pand aan de Voorstraat 45 in Hardenberg. 

Het Noord-Oosten, dec. 1973.
Het Noord-Oosten.
Het Noord-Oosten, dec. 1973.

Legger 4363/1: Sectie A-4523. Eigendom van horeca-exploitant Ma Sing Lee aan de Voorstraat 45. In 1980 verkoop. Over op legger 4379/4.
Legger 4379/4: Sectie A-4523. Huis, tuin, schuur en gedeelte schuren. Eigendom van muziekhandelaar Jan Souman aan de Voorstraat 49. In 1980 sloping. Over op:
Legger 4379/5: Sectie A-4523. Restaurant, schuur en erf.

Winkelend publiek in de Voorstraat ter hoogte van de winkels van radio Vrielink, groenteboer Kees Meijer en het gebouw van de Hardenberger Bank.