Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 80b als sectie A-122b (huis en erf aan de Braaksteeg), eigendom van daghuurder Jan van Laar.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-122b).

Legger 80b/2: Sectie A-122b. Huis en erf. Eigendom van dagloner Jan van Laar.

Notaris Jan Aeyelts Averink verleed op 20 oktober 1842 een hypotheekakte op verzoek van dagloner Jan van Laar. Hij had 225 guldens geleend van Gerritdina Zweers. Zijn huis en erf, staande en gelegen in de gemeente stad Hardenberg, bij het kadaster bekend onder sectie A nr. 122b, groot een roede en veertig ellen, verbond hij als onderpand (aktenr. 93).

In 1845 over op:
Legger 226/7: Sectie A-122b. Huis en erf. Eigendom van plaatselijk ontvanger en wethouder Berend Nijzink te Heemse. In 1866 verkoop. Over op:
Legger 759/3: Sectie A-122b. Huis en erf aan de Braaksteeg. Eigendom van landbouwer Jan Harm Heerkes en echtgenote Geesjen van der Veen. Zij zijn op 21 mei 1859 getrouwd te Heemse. Het huis vererfde op dochter Zwaantje Heerkes en echtgenoot Albertus Lenters. Mede-eigenares was de ongehuwde Berendina Heerkes. Huisnr. B-1.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-122b).

In 1904 vernieuwd. Over op:
Legger 759/8: Sectie A-122b. Huis en erf. Huisnr. B-1. In 1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1808).

Legger 759/9: Nieuwe sectie A-1808. Huis en erf. In 1907 successie. Over op:
Legger 1828/3: Sectie A-1808. Huis en erf. Eigendom van Albertus Lenters en echtgenote Zwaantje Heerkes. In 1911 sloop en stichting. Over op:
Legger 1828/5: Sectie A-1808. Huis en erf en huis en erf. In 1911 sloop, stichting en splitsing. Over op legger 1828/6 en 1828/7.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2286 en A-2287).

Legger 1828/6: Nieuwe sectie A-2286. Huis en tuin aan de Braaksteeg.

Kadastrale hulpkaart, juni 1920.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2286 en A-2287).

In 1945 successie. Over op legger 3067/2.
Legger 1828/7: Nieuwe sectie A-2287. Huis en erf aan de Braaksteeg. In 1945 successie. Over op legger 3067/3.
Legger 3067/2: Sectie A-2286. Huis en tuin aan de Braaksteeg. Eigendom van bakker Jan Harm Lenters en echtgenote Derkje Zweers. Zij zijn op 16 juni 1921 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1955 boedelscheiding. Over op legger 3393/2.
Legger 3067/3: Sectie A-2287. Eigendom van idem. In 1955 boedelscheiding. Over op legger 3393/3.
Legger 3393/2: Sectie A-2286. Huis en tuin. Eigendom van brandstoffenhandelaar Gerrit Lenters. In 1957 verbouw. Over op legger 3393/4.
Legger 3393/3: Sectie A-2287. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1957 verbouw. Over op legger 3393/5.
Legger 3393/4: Sectie A-2286. Huis en tuin aan de Sallandsestraat 8. In 1966 verkoop. Over op legger 3850/395. In 1967 gesloopt.
Legger 3393/5: Sectie A-2287. Huis en erf aan de Sallandsestraat 10. In 1966 verkoop. Over op legger 3850/396. In 1967 gesloopt.