Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel tuingrond geregistreerd op legger 28 als sectie A-129, eigendom van grofsmid Klaas Dudink (ook genaamd: Duidink).

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-129).

Klaas Dudink overleed, ongehuwd, op 5 februari 1839 te stad Hardenberg, waarna zijn onroerend goed vererfde op zus Wibbigjen Duidink en zwager Hendrikus Meijerink.

Legger 29/10: Sectie A-129. Tuin. Eigendom van de erfgenamen van grofsmid Harmen Duidink (ergo: Hendrikus en Wibbigjen Meijerink). Het echtpaar woonde aan de Achterstraat. Zij bleven kinderloos. Wibbigjen overleed op 20 november 1853. Haar man stierf op 28 oktober 1876. Het jaar erop volgde successie. Over op:
Legger 1058/2: Sectie A-129. Tuin. Eigendom van Hendrina Albertha Kaldewai.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-129).

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 december 1889 deelde de toenmalige burgemeester van Stad Hardenberg, Willem baron van Ittersum, mee dat hij een brief had gekregen van de commandant van de Koninklijke Marechaussee. Daarin werd gevraagd mee te helpen bij het vinden van een kazerne voor een te stationeren detachement. Een dag later berichtte de commandant van de tweede divisie uit Maastricht dat het detachement al onderweg was en dat deze op 10 december in Hardenberg zou arriveren.

Antiekhandelaar en gemeenteraadslid Jakob Simon Bromet (1839-1901) schreef op nieuwjaarsdag 1890 een brief aan de raad waarin hij meedeelde een kazerne te willen bouwen en vroeg of de raad hem daarvoor de benodigde grond gratis wilde afstaan. De raad schijnt niet erg ingenomen te zijn geweest met Bromets voorstel: er werd met geen woord meer over gerept. Daarop kocht Bromet op eigen initiatief het perceel tuingrond sectie A-129, gelegen op de hoek van de Prutterij (de huidige Fortuinstraat) en de Braaksteeg (de huidige Sallandsestraat).

Legger 1345/1: Sectie A-129. Tuin. Eigendom van Jacob Simon Bromet te stad Hardenberg. Hij liet nog datzelfde jaar op het perceel een marechausseekazerne bouwen, naar een ontwerp van architect Jan Vis uit Hardenberg. De aanbesteding vond plaats op 25 april 1890 in Hotel van Munster.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, d.d. 29 maart 1890.
Het nieuws van den dag : kleine courant, 31 maart 1890.
Dedemsvaartsche Courant, d.d. 19 april 1890.
Kadastrale hulpkaart, november 1890 (sectie A-1587, 1588 en 1589).

Bromet zal zijn pand voor 10 jaar hebben verhuurd. De marechausseekazerne van Bromet aan de Kazernestraat (later Fortuinstraat), heeft tot eind 1901 als zodanig dienst gedaan, want op dat moment werd de nieuwe kazerne aan de Gramsbergerweg in gebruik genomen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-1588).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2575).