Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 197 als sectie A-13 (pakhuis en erf) ten name van winkelier Jan Harm Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-13).

Legger 197/1: Sectie A-13. Pakhuis en erf. Eigendom van winkelier Jan Harm Zweers en echtgenote Fenna Busman. In 1846 over op:
Legger 311/2: Eigendom van Sophia Gerritdina Zweers. Zij trouwde op 30 december 1853 te Stad Hardenberg met Arend Julianus Carel Bredt (ambtenaar bij ’s Rijks-belastingen). In 1860 verkoop. Over op:
Legger 288/10: Eigendom van bakker Hermannus Hurink en echtgenote Hendrika Johanna van Munster. Zij zijn op 19 januari 1853 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 afbraak pakhuis. Over op:
Legger 288/19: Nieuwe sectie A-1279. Tuin. In 1875 redres. Over op:
Legger 987/10: Sectie A-1279. Eigendom van bakker Hermannus Hurink en echtgenote. In 1883 aanwas. Over op:
Legger 987/23: Nieuwe sectie A-1489. Tuin.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1489).