Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 149 als sectie A-130 (huis en erf), eigendom van schoenmaker Hendrik Schoemaker.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-135).

Legger 149/1: Sectie A-130. Huis en erf. Eigendom van tapper en schoenmaker Hendrik Schoemaker en echtgenote Hendrica Meijerink. Zij zijn op 16 november 1822 getrouwd te Stad Hardenberg. Aanbouw in 1839. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1840 (sectie A-1057).

Legger 149/4: Nieuwe sectie A-1057. Huis en erf.

Op 11 maart 1844 verleed notaris Jan Aeijelts Averink een hypotheekakte op verzoek van kastelein, tapper en schoenmaker Hendrik Schoemaker en echtgenote Henderica Meijerink. Zij hadden 3.400 guldens geleend van Abraham Schuldink te Amsterdam. Tot onderpand stelden ze o.a. hun woonhuis met de grond en where en daarachter liggende tuintje, staande en gelegen in de stad Hardenbergh in de zijstraat naar de Esch, komende bij het kadaster voor onder sectie A nummer 1057 (huis en erf) en sectie A nummer 1058 (tuin) (aktenr. 10).

Provinciale Overń≥sselsche en Zwolsche courant, 4 april 1851.

In 1851 liet weduwnaar Schoemaker zijn huis en where met een tuintje, in de straat naar Brucht, waarin met goed succes tapperij is uitgeoefend bij opbod verkopen. De hoogste bieder bleek Gezina Scholten, weduwe van Jan van der Heide. Zij bood 1146 gulden (aktenr. 1738 en 1744).

Op 15 november 1851 verleed notaris Swam een royementsakte op verzoek van winkelier Harm Meijerink te stad Hardenberg, als gemachtigde van Abraham Schuldink te Amsterdam. Deze verklaarde in te stemmen met de vernietiging van de hypothecaire inschrijving anno 1844, o.a. genomen op een woonhuis met grond en wheere en het daarachter gelegen tuintje, staande en gelegen in de stad Hardenberg, in de zijstraat naar den Esch, sectie A-1057 (aktenr. 1806).

Diezelfde dag nog verleed notaris Swam een nieuwe hypotheekakte met hetzelfde huis als onderpand. Tappersche (caféhoudster) Gezina van der Heide-Scholten had 600 gulden geleend van dezelfde geldschieter, Abraham Schuldink te Amsterdam (aktenr. 1807).

Legger 337/1: Sectie A-1057. Huis en erf. Eigendom van tappersche Gezina Scholten, weduwe van Jan van der Heide. In 1859 verkoop. Over op:
Legger 473/1: Sectie A-1057. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Meijerink. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 485/1: Sectie A-1057. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hamberg H.J.zn. en echtgenote Hendrika Smit. Zij zijn op 29 december 1859 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 bijbouw. Over op:
Legger 485/3: Nieuwe sectie A-1296. Huis en erf. Huisnr. A-90. In 1880 verkoop. Over op:

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1296).

Legger 1163/1: Sectie A-1296. Huis en erf. Huisnr. A-90. Eigendom van metselaar Jannes Zweers en echtgenote Jennigje Goris. Zij zijn op 29 juli 1874 te Stad Hardenberg getrouwd.

Notaris G. de Meyier verleed op 3 november 1880 een hypotheekakte op verzoek van metselaars Jannes Zweers Gzn en vader Gerrit Zweers Fzn te stad Hardenberg. Jannes Zweers verklaarde 700 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Harm Roelofs te Brucht. Beiden verklaarden tot waarborg voor de geldlening een hypotheek te vestigen op een huis en erf met tuintje, staande en liggende te stad Hardenberg sectie A-1296 en op een stuk bouwland in den Burgerkamp (aktenr. 339).

In 1895 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 1163/6: Sectie A-1296. Huis en erf. In 1896 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 1163/7: Sectie A-1296. Huis en erf. In 1909 boedelscheiding. Over op:
Legger 1869/2: Sectie A-1296. Huis en erf. Eigendom van metselaar Gerrit Zweers en echtgenote Gezina Zweers. Zij zijn op 28 april 1911 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1912 bijbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-1296).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-1296).

Legger 1869/6: Sectie A-1296. Huis en erf, huis en erf en werkplaats. In 1913 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2320 en op A-2321 de werkplaats)

Legger 1869/7: Nieuwe sectie A-2320. Huis en erf. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 2010/1: Sectie A-2320. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Derk Jan Meijer en echtgenote Hendrika Johanna Breukelman. Zij zijn op 12 augustus 1904 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1913 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning en een vergunning voor het vernieuwen van de kleermakerswerkplaats. Over op:
Legger 2010/3: Sectie A-2320. Huis, werkplaats en erf. In 1915 vereniging. Over op:
Legger 2010/5: Nieuwe sectie A-2356. Huis en erf. In 1928 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2356).

Legger 2010/7: Sectie A-2356. Huis en erf. In 1933 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor gedeeltelijke sloop en verbouw van de woning.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Vereniging van percelen. Over op:
Legger 2010/8: Nieuwe sectie A-2695. Huis en tuin. In 1934 vernieuwing. Over op:
Legger 2010/9: Sectie A-2695. Huis en tuin. In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 3316/1: Sectie A-2695. Huis en tuin. Eigendom van kleermaker Mannes Meijer.

De Fortuinstraat anno 1966 met links de slagerswinkel van Bernardus Gerhardus Vlogman, gevolgd door kledingwinkel Mannes Meijer en de manufacturenwinkel van wed. Bolte-Beenen.

In 1979 verkoop. Over op:
Legger 4616/1: Sectie A-2695. Huis en tuin aan de Fortuinstraat 11. Eigendom van koopman Johan Wiechers.