Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 67a als sectie A-130b en A-130c (huis en erf), eigendom metselaar Jannes Kampherbeek.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-130b en 130c).

Legger 67a/1: Sectie A-130b en A-130c. Dubbele woning en erf. Eigendom van metselaar Jannes Kampherbeek en echtgenote Christina Deters. Zij zijn op 12 januari 1822 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1839 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1840 (sectie A-1059 en A-1060).

Legger 67a/5: Nieuwe sectie A-1059. Huis en erf. In 1866 stichting en samenvoeging met naastgelegen perceel sectie A-1060.
Legger 67a/6: Nieuwe sectie A-1060. Huis en erf. In 1866 stichting en samenvoeging met naastgelegen perceel sectie A-1059. Over op:
Legger 67a/7: Nieuwe sectie A-1297. Huis en erf. In 1871 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 453/12: Sectie A-1297. Huis en erf. Eigendom van kantoorbediende Jan Kampherbeek en echtgenote Hermina van der Kolk. Zij zijn op 17 november 1859 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-89.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1297).

In 1890 boedelscheiding. Over op:
Legger 1346/4: Eigendom van Jan Hendrik ten Brinke Wzn. en echtgenote Christina Kampherbeek. Zij zijn op 9 mei 1890 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1718/3: Sectie A-1297. Huis en erf. Eigendom van notarisklerk Jan Hendrik Pullen. In 1907 herbouw. Over op:
Legger 1718/4: Sectie A-1297. Huis en erf in de Prutterij.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (onder sectie A-1297).

In 1917 verkoop. Over op:
Legger 2130/1: Sectie A-1297. Huis en erf. Eigendom van bakker Gerrit Jan Pullen. In 1919 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een schuurtje achter de woning. Over op:

Prentbriefkaart van de Fortuinstraat. Links groentehandel Pullen en rechts de winkel van Bruins.

Legger 2130/2: Sectie A-1297. Huis, schuur en erf. In 1925 verkoop. Over op:
Legger 2258/2: Sectie A-1297. Eigendom van slager Albertus Gerhardus Vlogman en echtgenote Lena Meesters. Zij zijn op 6 juni 1919 getrouwd te Stad Hardenberg.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

In 1925 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een varkensslagerij en vleeschwinkel. Over op:
Legger 2258/3: In 1932 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1297).

Lena Vlogman-Meesters overleed op 26 februari 1943. Albertus Gerhardus Vlogman hertrouwde op 5 januari 1944 te Enschede met Dirkje Meesters.

Slagerij Vlogman (binnen- en buitenlandsch vleesch) (bron: fotoarchief Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

Salland’s Volksblad van 5 juni 1959:
1919-1959. Een dezer dagen is het 40 jaar geleden dat de heer A.G. Vlogman een slagerij begon in de Fortuinstraat. Voor de oorlog grossierde hij veel in varkens. Als goed vakman en zakenman is het hem steeds voor de wind gegaan en zo kwam er na de oorlog een automatisch bedrijf en een tweede zaak aan de Voorstraat bij. De heer Vlogman, vitaal als hij is, neemt nog steeds actief deel aan de werkzaamheden in beide zaken.


Legger 2258/4: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 2258/5: Sectie A-1297. Huis, schuur en erf aan de Lage Doelen.

De Fortuinstraat anno 1966 met links de slagerswinkel van Bernardus Gerhardus Vlogman.

Henk Amsink begon in augustus 1971 met een zaak voor schoenreparatie. In 1985/1986 werd het pand gesloopt in verband met uitvoering van het plan Wiechers. Op nagenoeg dezelfde plek kon Amsink nadien het bedrijf voortzetten met schoenservice, lederwaren en sleutelservice.