Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 160 als sectie A-131 (tuin), eigendom van de erfgenamen van Klaas ter Steeg en echtgenote Fennegien Vedelaar.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-131).

Legger 160/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van de erfgenamen van Klaas ter Steeg en Fennegien Vedelaar. In 1835 verkoop. Over op:
Legger 227/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van landbouwer Berend Tiebert te Duits Wielen. In 1840 over op:
Legger 262/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van bakker en winkelier Hillebrand Jan Thomas ter Steeg en echtgenote Christina Meuleman. In 1851 verkoop. Over op:
Legger 263/19: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van winkelier Hermann Heinrich Weitkamp. In 1855 vereniging van leggers. Over op:
Legger 403/17: In 1868 boedelscheiding. Over op:
Legger 824/8: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van Anna Elsabena Dijkman. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 1055/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van koopman Abraham Lobstein en echtgenote Hendrina Roos. Zij zijn op 18 augustus 1868 getrouwd te Stad Hardenberg.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-131).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1216/15: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van vervener Jozeph Roos. In 1888 verkoop. Over op:
Legger 1310/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van de Vereeniging de Kerkelijke Kas te Stad Hardenberg. In 1915 verklaring. Over op:
Legger 2060/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1922 ruiling. Over op:
Legger 961/5: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van koperslager Jan Hendrik Otten. In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 2293/1: Sectie A-131. Tuin. Eigendom van huishoudster Albertha Otten te Stad Hardenberg en dienstbode Aleida Sophia Otten te Den Haag (vruchtgebruiker: koperslager Jan Hendrik Otten). In 1922 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-131).

Legger 2293/2: Sectie A-131. Huis en erf. In 1922 stichting. Over op:
Legger 2293/3: Sectie A-131. Huis en erf. In 1932 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-131).

Legger 2648/1: Sectie A-131. Huis en erf. Eigendom van de Diaconie der gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1946 schenking. Over op:
Legger 3083/1: Sectie A-131. Huis en erf aan de Kerkstraat. Eigendom van Aleida Sophia Otten te Zuidlaren. In 1950 wijzigde het adres Kerkstraat A-219 in Lage Doelen 1. In 1960 verkoop. Over op:

Janna Bennink (1924-1993) bij de waslijn in de tuin van haar huurwoning aan de Lage Doelen 1. Ze was getrouwd met Wolter Pouwels.

Legger 2930/571: Sectie A-131. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1965 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 3850/1: Sectie A-131. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op:

Woningen aan de Lage Doelen ter hoogte van de kruising met de Bruchterweg en Sallandschestraat. Links het woonhuis Lage Doelen 1 (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

Legger 4042/1: Nieuwe sectie A-4161. Zes huizen, schuur, brandweerkazerne, terrein, straten en belastingkantoor.

Vanaf 1980 werd het huis bewoond door koster R.J. Ubels en echtgenote G.P. de Vries.

Geheel links het huis aan de Lage Doelen 1.