Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 48a als sectie A-136 (huis en erf aan de weg na Brucht), eigendom van de hervormde diaconie.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-136).

Legger 48a/1: Sectie A-136. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie. Bij nadere overschrijving. Over op:
Legger 217/1: Sectie A-136. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie te Hardenberg. In 1856 splitsing. Over op legger 217/5 en 217/6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1153 en A-1154).

Legger 217/5: Nieuwe sectie A-1153. Huis en erf.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1153 en A-1154).

In 1883 vereniging van artikelen. Over op 48c/42.
Legger 217/6: Nieuwe sectie A-1154. Huis en erf. Huisnr. A-94. In 1883 vereniging van artikelen. Over op legger 48c/43.
Legger 48c/42: Sectie A-1153. Huis en erf. In 1893 verkoop. Over op legger 1434/1.
Legger 48c/43: Sectie A-1154. Huis en erf. In 1893 verkoop. Over op legger 1434/2.
Legger 1434/1: Sectie A-1153. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde Albertus Johannes Kampherbeek. In 1895 verkoop. Over op legger 1430/7.
Legger 1434/2: Sectie A-1154. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1895 verkoop. Over op legger 1430/8.
Legger 1430/7: Sectie A-1153. Huis en erf. Eigendom van bakker en winkelier Hendrik Jan Kampherbeek en echtgenote Gebbigje Kiers te Radewijk. In 1895 herbouw en vereniging met naastgelegen perceel sectie A-1154. Over op legger 1430/9.
Legger 1430/8: Sectie A-1154. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1895 herbouw en vereniging met naastgelegen perceel sectie A-1153. Over op legger 1430/9.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895 (sectie A-1626).

Legger 1430/9: Nieuwe sectie A-1626. Huis en erf. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1756/4: Sectie A-1626. Huis en erf. Eigendom van brievenbesteller (postbode) Marianus Pullen en echtgenote Hendrika Kampherbeek. Zij zijn op 8 augustus 1901 getrouwd te Heemse. In 1912 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2316).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2316).

Legger 1756/5: Nieuwe sectie A-2316. Huis en erf. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 2012/1: Sectie A-2316. Huis en erf. Eigendom van de ongehuwde schoenmaker Jan Willering Gzn. In 1913 verleende de gemeente stad Hardenberg vergunning voor het vernieuwen van de voorgevel van het pand aan de Kazernestraat en verbouw van het achterhuis aan de straatkant tot werkplaats, en verandering van bestemming. Over op:
Legger 2012/2: Sectie A-2316. Huis en erf. Jan Willering overleed op 14 augustus 1918. Vervolgens successie. Over op:
Legger 2209/2: Sectie A-2316. Huis en erf. Eigendom van turfhandelaar en venter Hendrik Pullen en echtgenote Geertje Willering. Zij zijn op 18 april 1902 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 2258/1: Sectie A-2316. Huis en erf. Eigendom van slager Albertus Gerhardus Vlogman en echtgenote Lena Meesters. Zij zijn op 6 juni 1919 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 2485/1: Sectie A-2316. Huis en erf. Eigendom van koopman Hendrik Johannes Bolte en echtgenote Zwaantje Kremer. Zij zijn op 23 oktober 1925 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1932 redreskaart, vereniging en bijbouw bergplaats met kelderruimte. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2316).

Legger 2485/3: Nieuwe sectie A-2696. Huis en erf. In 1956 verbouw. Over op:

De Fortuinstraat anno 1966 met links de slagerswinkel van Bernardus Gerhardus Vlogman, gevolgd door kledingwinkel Mannes Meijer en de manufacturenwinkel van wed. Bolte-Beenen.

Legger 2485/4: In 1968 boedelscheiding. Over op:
Legger 3948/1: Sectie A-2696. Huis en erf aan de Fortuinstraat 7. Eigendom van Hendrik Jan Bolte en echtgenote Berendina Roeloffina Egberdina Beenen. Zij zijn op 24 maart 1959 getrouwd te Hardenberg.