Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 15 als sectie A-138 (huis en erf aan de weg na Brucht), eigendom van landbouwer Hendrik ten Brinke.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-138).

Legger 15/2: Sectie A-138. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik ten Brinke.

Op 17 maart 1843 begon notaris Jan Aeyelts Averink met de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van Gerritdina ten Brinke te Ambt Hardenberg, en op verzoek van Fennegien Lamberink, weduwe van Hendrik ten Brinke, echtgenote van landbouwer Willem Meijerink te Ambt Hardenberg (aktenr. 23):
– het 1ste perceel bestond uit een gedeelte van een huis en erf, staande in de stad Hardenbergh, thans bewoond door Willemina Verheijen en wel het noordelijke einde, bekend bij het kadaster onder sectie A numero 137.
– het 2e perceel bestond uit een gedeelte van het gemelde huis, volgende op het voorgaande perceel, thans in gebruik bij Hermannes Zweers
– het 3e perceel bestond uit een gedeelte van hetzelfde huis, volgende op het voorgaande thans bewoond door Willem van der Veen
– het 4e perceel bestond uit een gedeelte van het reeds gemelde huis, volgende op het voorgaande perceel, bewoond door Jannes Wittrop
– het 5e perceel, nog een gedeelte van voormelde huis of den zuidelijken eind van hetzelve, volgende op het voorgaande perceel, thans bewoond door Johan Jacob Grob.
De geboden bedragen op perceel 1 en 2 vielen kennelijk tegen, want de verkopers hielden deze aan en bedankten de bieders voor hun bod. De panden bleven eigendom van de fam. Ten Brinke. Percelen 3, 4 en 5 verwisselden wel van eigenaar. Zij werden gemijnd door Berend Tiebert te Duits Wielen voor een totaalbedrag van 471 gulden.

In 1871 verkoop. Over op:
Legger 890/9: Sectie A-138. Huis en erf. Eigendom van timmerman Gerrit Willem Otten en echtgenote Jansje Valkman. Zij zijn op 7 juli 1870 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1871 vereniging met naastgelegen perceel sectie A-137 enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871 (sectie A-1384).

Legger 890/10: Nieuwe sectie A-1384. Huis en erf. Huisnrs. A-95 en A-96.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1881 (sectie A-1384).

In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 1939/3: Sectie A-1384. Huis en erf. Eigendom van bakker Johannes Otten en echtgenote Trijntje Kruize. Zij zijn op 26 juni 1902 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1912 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (A-2315).

Legger 1939/9: Nieuwe sectie A-2315. Huis en erf. In 1928 sloop en herbouw. Over op:

De Fortuinstraat, met geheel links bakker Otten (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).

Legger 1939/10: Huis, bakkerij en erf. In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 2818/2: Sectie A-2315. Huis, bakkerij en erf. Eigendom van bakker Johan Otten en bakker Gerard Otten. In 1951 verkoop. Over op:

De bakkerswinkel annex kruidenierswinkel van Jac. van Laar in de Fortuinstraat.
Bakker Jacob van Laar, bezig met het vullen van de broodblikken terwijl bakkersknecht Ivan Robert assisteert bij het ‘knippen’ van het deeg (1964-1967).

Legger 3277/1: Sectie A-2315. Huis, bakkerij en erf. Eigendom van bakker Jacob van Laar en echtgenote Johanna te Hennepe. Zij zijn op 31 oktober 1935 getrouwd in Neede. Bekend uit zijn assortiment werd de Echte Hardnbarger Kruudkoecke.

De Toren, 23 november 1961.

Vanaf 1969 had de firma Maassen van de Brink hier een poeliersbedrijf.

Op 19 april 1973 opende de bekende horeca-man C. Kat in het pand Fortuinstraat 5 een nieuwe en zeer modern ingerichte snackbar, aldus het dagblad ‘Het Noord-Oosten’. De heer Kat was geboren en getogen in het horeca-bedrijfswezen en had zich voornamelijk toegelegd op het koksvak. Hij zou in de snackbar met eersterangs kwaliteitsproducten een flinke klantenkring opbouwen.

Het bedrijfspand, waarin vroeger bakker Van Laar zijn bekende ‘Hardenbarger kruudkoeke’ vervaardigde en verkocht, werd volledig verbouwd tot snackbar. Men kon er kant-en-klare maaltijden bestellen.

Het Noord-Oosten, dec. 1973: snackbar Fortuin van Betsy en Jurgen Urth.

In 1981 verkoop. Over op:
Legger 4742/1: Sectie A-2315. Huis en erf aan de Fortuinstraat 5. Eigendom van Jan en Leidy Lenters die er een petit-restaurant onder de naam De Kruuke begonnen. In 1988 zette de fam. Volkering de zaak voort en deed dat onder de naam De Passage.

Op 1 april 1992 opende de familie Jager hun eetcafé-snackbar De Prutterij. Vanaf 29 januari 1998 was er een café en snackbar onder de naam De Kroon en in 2003 heette het etablissement korte tijd Stadsherberg Koning Leopold. Op 11 maart 2004 werd de Stadsherberg ’t Klepperhuus feestelijk geopend; een ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder handicap. Tegenwoordig is ter plekke de stadsherberg Ons Huis gevestigd.