Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 15 als sectie A-140 (huis en erf aan de weg na Brucht), eigendom van landbouwer Hendrik ten Brinke.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-140).

Legger 15/4: Sectie A-140. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik ten Brinke.

Op 17 maart 1843 begon notaris Jan Aeyelts Averink met de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van Gerritdina ten Brinke te Ambt Hardenberg, en op verzoek van Fennegien Lamberink, weduwe van Hendrik ten Brinke, echtgenote van landbouwer Willem Meijerink te Ambt Hardenberg (aktenr. 23):
– het 1ste perceel bestond uit een gedeelte van een huis en erf, staande in de stad Hardenbergh, thans bewoond door Willemina Verheijen en wel het noordelijke einde, bekend bij het kadaster onder sectie A numero 137.
– het 2e perceel bestond uit een gedeelte van het gemelde huis, volgende op het voorgaande perceel, thans in gebruik bij Hermannes Zweers
– het 3e perceel bestond uit een gedeelte van hetzelfde huis, volgende op het voorgaande thans bewoond door Willem van der Veen
– het 4e perceel bestond uit een gedeelte van het reeds gemelde huis, volgende op het voorgaande perceel, bewoond door Jannes Wittrop
– het 5e perceel, nog een gedeelte van voormelde huis of den zuidelijken eind van hetzelve, volgende op het voorgaande perceel, thans bewoond door Johan Jacob Grob.
De geboden bedragen op perceel 1 en 2 vielen kennelijk tegen, want de verkopers hielden deze aan en bedankten de bieders voor hun bod. De panden bleven eigendom van de fam. Ten Brinke. Percelen 3, 4 en 5 verwisselden wel van eigenaar. Zij werden gemijnd door Berend Tiebert te Duits Wielen voor een totaalbedrag van 471 gulden.

Legger 318/2: Sectie A-140. Huis en erf. Eigendom van dienstknecht en voerman Hendrik Jan Kedde. Hij trouwde op 4 mei 1848 te Stad Hardenberg met Fennegien Hamberg. In 1876 verenigd met naastgelegen perceel sectie A-139. Over op:
Legger 318/9: Nieuwe sectie A-1420. Huis en erf. Huisnr. A-98.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1420).

In 1902 verkoop. Over op:
Legger 1214/30: Sectie A-1420. Huis en erf. Eigendom van kuiper en houthandelaar Hendrik Zweers J.R.zn. (alias: Kuup-Hendrik) en echtgenote Stijntje van der Molen. Zij zijn op 15 april 1892 getrouwd te Steenwijk.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een winkel met bovenwoning in de Kazernestraat. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (A-2314).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2314).
Prentbriefkaart van de Fortuinstraat. Links het pand (met balkon) van Hendrik Zweers.

Legger 1214/44: Nieuwe sectie A-2314. Huis en erf. Huisnr. A-98. In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 2451/4: Sectie A-2314. Huis en erf. Eigendom van koopman en houthandelaar en handelaar in bouwmaterialen Frederik Hendrik Zweers. Hij trouwde op 13 juli 1926 te Stad Hardenberg met Petronella Meijer. In 1929 verbouw.

De Fortuinstraat. Het grote pand links (met balkonnetje) was van Hendrik Zweers (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).

De Vechtstreek van 3 mei 1930:
Advertentie. Ondergetekende bericht hiermede dat hij zijn zaak heeft verplaatst naar het pand van den heer Zweers, grenzend aan zijn vroegere zaak. Hij houdt zich, evenals voorheen, beleefd in ieders gunst aanbevolen. W. Eikendal.

Verplaatste zaak. De welbekende kapperszaak van den heer Eikendal in de Fortuinstraat is verplaatst naar het aangrenzende perceel. Deze verplaatsing betekent inderdaad een aanmerkelijke verbetering. Een ingang geeft toegang tot het heren-, een ander tot het dames-salon. Uiteraard ging onze belangstelling in de eerste plaats naar de herenafdeling c.a.

De Vechtstreek van 10 mei 1930:
Advertentie. Dames! Laat u knippen, onduleeren en haarwasschen in een 1e klas zaak met vakkundige bediening! Aparte ingang voor dames- en heerensalon. W. Eikendal, Fortuinstraat, Hardenberg.

Wouter Eikendal, geboren in 1903 in Apeldoorn, trouwde in 1924 in Zwolle met Margaretha Jochemina Jansen. Nog datzelfde jaar vestigde het jonge stel zich in Hardenberg, alwaar Wouter aan de slag ging als kapper. Eind 1924 werd hun zoontje Johannes geboren, maar in september 1927 stierf Margaretha, slechts 22 jaar oud. Wouter zou een jaar later hertrouwen met Berendina Linde uit Avereest. Uit dit huwelijk werden de kinderen Christina Wilhelmina (1929) en Peter (1933) geboren. Beiden in Stad Hardenberg. 

Na het pand twee jaren gehuurd te hebben, kon Eikendal het pand onderhands voor f. 6200 kopen van Zweers. Vanaf 1934 was kapsalon Eikendal, Fortuinstraat A-116, ook telefonisch bereikbaar en wel onder nummer 86. Coiffeur Wouter Eikendal had naast zijn kapsalon een kleinhandel in tot verbruik bereide tabak.

Wouter Eikendal en echtgenote Margaretha Jochemina Jansen, met zoon Johannes, ca. 1927.

Legger 2451/16: Sectie A-2314. Huis en erf. In 1932 verkoop. Over op:
Legger 2656/1: Sectie A-2314. Huis en erf. Huisnr. A-98. Eigendom van kapper Wouter Eikendal en echtgenote Berendina Linde. Zij zijn op 25 april 1928 te Apeldoorn getrouwd en op 10 juli 1944 gescheiden. In dat jaar volgde ook verkoop. Over op:
Legger 3050/1: Sectie A-2314. Huis en erf. Eigendom van kapster Trijntje Glazenberg, weduwe van Albert Koops en echtgenote van Wouter Eikendal. Zij zijn op 30 oktober 1944 getrouwd te Onstwedde.

Dat kapper Eikendal probeerde de ontwikkelingen in zijn vak zo goed mogelijk te volgen, mag onder andere blijken uit de advertentie in 1960 na een bezoek aan Parijs, de modestad van Europa:
Dames attentie! Door een persoonlijk bezoek aan Parijs zijn wij in staat U de NIEUWSTE haarlijnmode te verzorgen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2314).
Het Noord-Oosten, 13 februari 1973: Kapsalon “Antoine”.

In 1977 nam zoon Gerrit Antonie de zaak van zijn ouders over. Dit artikel werd in augustus 1980 geplaatst in het Noord-Oosten:
De bekende kapsalon Eikendal te Hardenberg is uitgegroeid tot een bedrijf met 8 dameskapstoelen, terwijl nog 2 stoelen beschikbaar zijn gebleven voor de heren, die een goed gestileerde haarverzorging wensen. Want scheren, zoals in vroegere jaren met helpers erbij op de zaterdagmiddag, is er niet meer bij. Het is voornamelijk de verzorging van de dames, die tegenwoordig de aandacht van veel kappers vraagt.

Gerrit en Dorrie Eikendal hebben hun bedrijf grondig laten vernieuwen en voor de opening vader Eikendal gevraagd om de officiële daad te verrichten. Dat deed de heer Eikendal graag. Langer dan vijftig jaar geleden is hij hier begonnen en samen met zijn vrouw heeft hij er voor gezorgd, dat zijn bedrijf een uitnemende naam kreeg. Zelfs in de vernieuwing zijn ze samen lange tijd meegegaan, waarbij mevr. Eikendal zich bekwaamde in de verzorging van de dameskapsels. Ze hebben daar nu een punt achtergezet. Een punt? Nou ja, wanneer er een klant is, die zijn haar nog graag eens verzorgd ziet door vader Eikendal, die nu met zijn vrouw tegenover ’t bedrijf woont, dan wipt hij nog graag eens de straat over om te helpen, maar verder… de jongeren moeten het nu maar doen en het is hun toevertrouwd. Gerrit behaalde zijn diploma’s aan de vakschool te Almelo en Dorrie? Die was daar al eerder klaar mee en toen ze ook nog kwam werken in de zaak werd het – maar dat weten we niet – misschien wel een liefde op het eerste gezicht.

’t Is anders dan vroeger. Toen ik hier begon had ik er een paar jongens bij die f. 4 per week verdienden. Nou ja, ze hadden de kost erbij, maar het was toch allemaal erg zuinig. ’t Is mij een keer overkomen dat ik in die zuinige tijd een wissel niet op tijd kon betalen. Wat schaamde ik mij daar diep voor, zegt de eervoelige vader Eikendal. Nu draait dat daar allemaal florissant op die bekende plaats aan de Fortuinstraat.

Legger 4572/1: Sectie A-2314. Huis en erf aan de Fortuinstraat 3. Eigendom van kapper G.A. Eikendal. Hij trouwde op 30 november 1979 te Hardenberg met T.E. Verboom.