Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 206 als sectie A-141 (huis en erf), eigendom van Maria Welink, weduwe van Jan Hendrik Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-141).

Legger 206: Sectie A-141. Huis en erf. Eigendom van Maria Welink, weduwe van de in 1810 overleden Jan Hendrik Zweers.

Overlijdensakte van Maria Zweers-Weelink (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Maria overleed op 24 december 1842 te Stad Hardenberg, in de Fortuinstraat no. 42 (later huisnr. A-99).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-141).

In 1880 successie. Over op:
Legger 1167/1: Sectie A-141. Huis en erf. Eigendom van Geziena Zweers. Huisnr. A-99. In 1898 successie. Over op:
Legger 1543/1: Sectie A-141. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Albert Jan Veltman of Veldman. In 1904 herbouw. Over op:
Legger 1543/16: Sectie A-141. Huis en erf. In 1905 herbouw en splitsing. Over op legger 1543/18 en 1543/19.
Legger 1543/18: Nieuwe sectie A-1803. Huis en erf. In 1912 redres. Over op legger 1543/26.
Legger 1543/19: Nieuwe sectie A-1804. Huis en erf. In 1912 redres. Over op legger 1543/27.

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2312 en A-2313).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2311).

Legger 1543/26: Nieuwe sectie A-2312. Huis en erf. In 1913 verkoop. Over op legger 1088/7.
Legger 1543/27: Nieuwe sectie A-2313. Huis en erf. In 1913 verkoop. Over op legger 1088/8.
Legger 1088/7: Sectie A-2312. Huis en erf. Eigendom van koopman Hendrik Jan Grooters en echtgenote Stientje Zweers. In 1913 opbouw, verandering van bestemming en vereniging van percelen. Over op legger 1088/9.
Legger 1088/8: Sectie A-2313. Huis en erf. Eigendom van koopman Hendrik Jan Grooters en echtgenote Stientje Zweers. In 1913 opbouw, verandering van bestemming en vereniging van percelen. Over op legger 1088/10.
Legger 1088/9: Sectie A-2312. Huis en erf. In 1914 vereniging. Over op legger 1088/14.
Legger 1088/10: Sectie A-2313. Huis en erf. In 1914 vereniging. Over op legger 1088/14.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1914 (sectie A-2347).

Legger 1088/14: Nieuwe sectie A-2347. Huis en erf. In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 2712/8: Sectie A-2347. Huis en erf. Eigendom van Fenna Frederika Grooters. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 2452/6: Sectie A-2347. Huis en erf. Eigendom van de Coöperatieve Boerenleenbank en Spaarbank te Hardenberg. In 1960 sloping. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2347).

Legger 2452/10: Sectie A-2347. Erf. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4218/6: Sectie A-2347. Erf. Eigendom van koopman Johan Wiechers.