Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 101 als sectie A-142 (huis, erf en grutterij), eigendom van de erfgenamen van Jasper van Munster en Anna Geertruida Bruins.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-142).

Legger 101/2: Sectie A-142. Huis, erf en grutterij. Eigendom van de erfgenamen van grutter Jasper van Munster en Anna Geertruida Bruins. Jasper was al voor 1799 gestorven. Anna Geertruida stierf op 21 september 1828 in de Voorstraat no. 53. In 1867 redres abusieve boeking. Over op:
Legger 563/13: Sectie A-142. Eigendom van Janna Gerritdina Rustenberg, weduwe van Jan van Munster. Zij waren op 6 december 1823 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-100.

Op 20 februari 1874 liet Janna Gerritdina van Munster-Rustenberg haar testament verlijden door notaris J.G. Troost. Daarin benoemde ze haar kleindochter Johanna Gerhardina Willemina van Kooten, op dat moment bij haar inwonende, tot erfgename van haar inboedel en het woonhuis c.s. te stad Hardenberg (aktenr. 129).

Rouwadvertentie.

Legger 1048/2: Sectie A-142. Huis, erf en grutterij. Eigendom van Johanna Gerardina Willemina van Kooten, zonder beroep te stad Hardenberg en consorten.

Notaris J.G. Troost te Heemse begon op 10 april 1877 met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van:
1. Ludolph Marinus van Kooten, rijksontvanger, wonende te Harlingen, voor zich en in hoedanigheid van vader en wettige voogd over zijn beide minderjarige kinderen Jan Gerard en Fredrik Hendrik van Kooten, gesproten uit zijn huwelijk met Anna Geertruida Margaretha van Munster;
2. Gijsbertus Johannes van Kooten, eerste luitenant der artillerie in Nederlands-Indië, in garnizoen te Soerabaja;
3. Johanna Gerardina Willemina van Kooten, wonende te Stad Hardenberg.
Het eerste veilingkavel betrof het woonhuis, met de ondergrond en de open plaats achter de schuur en de daarachter gelegen tuin. Het werd ingezet door koopman Abraham Lobstein te stad Hardenberg voor 1600 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, verbleef het kavel, samen met het tweede kavel, aan de hoogste bieder, koopman Emanuel de Bruin, voor 2450 gulden (aktenrs. 734 en 741).

Legger 792/42: Sectie A-142. Huis, erf en grutterij. Eigendom van koopman en winkelier Emanuel de Bruin, weduwnaar van Judie Levie en Rosetta Cohen.

Op 6 november 1877 verleed notaris J.G. Troost een hypotheekakte op verzoek van koopman Emanuel de Bruin. Hij verklaarde 1800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landeigenaar Derk Zweers Bzn. en mej. Gerritdina Zweers, beide wonende te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn pas verworven huis, erf en grutterij aan de Voorstraat, sectie A-142 (aktenr. 831).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-142).

Emanuel de Bruin overleed op 24 mei 1898 te Stad Hardenberg. In 1899 successie. Over op:
Legger 1352/4: Sectie A-142. Huis, erf en grutterij. Huisnr. A-100. Eigendom van de gebroeders Rudolf Emanuel de Bruin en Samuel Emanuel de Bruin. In 1902 verbouw. Over op:
Legger 1352/7: Sectie A-142. Huis en erf. In 1905 splitsing en herbouw.

Salland’s Volksblad, 10 februari 1905:
Op donderdag 17 febr. e.k. des namidd. 1 uur (plaatstijd) is de firma E. de Bruin te Hardenberg voornemens in ’t hotel ‘Van Munster’ te Hardenberg aan te besteden het verbouwen van een bestaand perceel tot cafe te Hardenberg. Aanwijzing op het terrein op den dag van aanbesteding. K.A. Hakkert, bouwkundige te Avereest.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met links de manufacturenzaak van De Bruin, gevolgd door het in 1905 tot stand gekomen café De Bruin (1905-1907).
Briefhoofd van manufacturenzaak E. de Bruin, anno 1911.

Legger 1352/8: Sectie A-142. Huis en erf, huis en stal. In 1912 sloop en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2311).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2311).

Legger 1352/10: Nieuwe sectie A-2311. Huis, café en erf. Huisnr. A-100. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 1988/3: Sectie A-2311. Huis en erf. Eigendom van koopman en uitgever Rudolf Emanuel de Bruin en echtgenote Rosalchen Salomonson. Zij zijn op 25 november 1913 getrouwd in Nordhorn. In 1913 vernieuwen woning.

In 1914 ging het bedrijf van de 27-jarige koopman Rudolf Emanuel de Bruin failliet. Op 16 september van dat jaar werd het vonnis geveld. Hij had meer dan 20.000 gulden schuld. Met goedvinden van de rechter-commissaris werd het bedrijf voortgezet. De verkoop van winkelgoederen viel niet mee, waarschijnlijk als gevolg van de mobilisatie. In het dossier wordt o.a. een inventaris van winkelgoederen en een beschrijving van het vastgoed bewaard (café met biljart).

Groepsfoto van de Chr. muziekvereniging Hallelujah (opgericht 1908) op het Marktplein. Op de achtergrond het fraai vormgegeven winkelpand van de firma E. de Bruin (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Aan de overzijde van de Fortuinstraat is de Electrische boek-, courant- en handelsdrukkerij De Vechtstreek van Rudolf Emanuel de Bruin te zien. De Bruin was in 1920 begonnen als kassier voor de Amsterdamsche Bank en als uitgever van het weekblad De Vechtstreek en edities van de Opregte Gramsberger Courant en Slagharensche Courant. Tegen de gevel van het pand staat de in 1924 nieuw geplaatste, smalle betonnen stadspomp.

Legger 1988/5: Sectie A-2311. Huis en erf.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad van 10 augustus 1923.
Briefhoofd van R.E. de Bruin, anno 1929.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2311).

In 1941 verbouw en stichting. Over op:
Legger 1988/7: Huis, schuur en erf. In 1943 werd het pand op grond van de Verordening joodsch grondbezit voor 7400 gulden verkocht aan Willem Snel. Over op:
Legger 3035/1: Sectie A-2311. Huis, schuur en erf. Eigendom van boekhandelaar Willem Snel en echtgenote Anke de Wit. Zij zijn op 29 februari 1940 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1953 splitsing, verkoop en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1953 (sectie A-3176).

Legger 3035/3: Nieuwe sectie A-3176. Huis, schuur en erf aan de Markt. In 1953 redres. Over op:
Legger 3035/5: Sectie A-3176. Huis, schuur en erf.

De Vechtstreek, 31 oktober 1953:
Hardenberg. De Coöperatieve Boerenleenbank heeft onderhands aangekocht het pand naast Snel’s Boekhandel. Het betreft hier het gebouw op de hoek van de Fortuinstraat en de Voorstraat, waar voorheen was gevestigd Drukkerij “De Vechtstreek” en werd bewoond door de heer R.E. de Bruin.

Legger 2452/5: Sectie A-3176. Huis, schuur en erf. Eigendom van de Coöperatieve Boerenleenbank en Spaarbank Hardenberg.

De Vechtstreek, 10 juni 1955:
De hoek Voorstraat – Fortuinstraat zal binnenkort een grote verandering ondergaan. Naar we vernemen heeft de Boerenleenbank haar pand aan de Voorstraat, waarin thans ’t kantoor is gevestigd, geruild met het pand waarin thans Snel’s Boekhandel is gevestigd. De heer Snel is reeds bezig het pand van de Boerenleenbank te verbouwen tot een moderne winkel. Zo spoedig deze verbouwing gereed is, wordt het pand waarin thans deze zaak gevestigd is, afgebroken en zal op de hoek van Voorstraat en Fortuinstraat een mooi, nieuw bankgebouw voor de Coöperatieve Boerenleenbank te Hardenberg verrijzen. Dit zal deze hoek zeer verfraaien.

Begin 1956 werd de bouw van het geheel nieuwe bankgebouw met twee bovenwoningen aanbesteed onder architectuur van de gebroeders Boxman te Nijverdal. Op 13 november van dat jaar werd het nieuwe pand officieel geopend door burgemeester mr. J.A.M. van Oorschot.

Over op:
Legger 2452/7: Sectie A-3176. Bankgebouw met bovenhuis. In 1957 vereniging enz. Over op:

Het bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank op de hoek van de Voorstraat en de Fortuinstraat.
Prentbriefkaart van de Markt met links aan de Voorstraat het pand van de Coöperatieve Boerenleenbank.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1957 (sectie A-3326).
Gemotoriseerd verkeer in de Voorstraat, met rechts het bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank en Spaarbank Hardenberg (Raiffeisen) (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).
Raiffeissenbank / Spaarbank

Legger 2452/9: Nieuwe sectie A-3326. Bankgebouw, bovenhuis, schuur en tuin. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3822).

Legger 2452/17: Nieuwe sectie A-3822. Bankgebouw, huis, bovenhuis, schuur en tuin. In 1967 sloping enz. Over op:
Legger 2452/19: Sectie A-3822. Bankgebouw en tuin. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 2452/20: Sectie A-3822. Bankgebouw, schuren en tuin. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4218/7: Sectie A-3822. Eigendom van koopman Joh. Wiechers te Hoogeveen. In 1980 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie A-4713).

Legger 4218/9: Nieuwe sectie A-4713.

Het grote pand op de hoek Voorstraat-Fortuinstraat was na het vertrek van de Boerenleenbank naar De Spinde (in 1977) steeds in gebruik als modezaak. Op 10 mei 1979 opende daar Wiechers Herenmode. Na Wiechers volgde Martin Boer, terwijl vanaf april 1988 hier Koos Kamst Herenmode een vestiging had. Deze had een aparte ingang aan de Fortuinstraat naar de afdeling jongerenmode, Boutique Furore. Vanaf 20 april 1993 opende Kien Mode hier een modezaak die naderhand werd voortgezet onder de naam Vögele Mode.