Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 35 als sectie A-143 (huis en erf), eigendom van kleermaker Gerrit Frijling.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-143).

Legger 35/3: Sectie A-143. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Gerrit Frijling en echtgenote Janna van ’t Holt. Zij zijn op 6 mei 1787 getrouwd te Hardenberg. In 1857 boedelscheiding. Over op:
Legger 460/1: Sectie A-143. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Gerhardus Hermannus Frijling, koperslager Joan Frijling en kleermaker Hendrik Frijling. In 1858 boedelscheiding. Over op:
Legger 465/1: Sectie A-143. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Gerhardus Hermannus Frijling en echtgenote Hendrikjen Snijders. Zij zijn op 5 augustus 1858 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-102.

Notaris Willem Swam verleed op 29 januari 1861 een hypotheekakte op verzoek van kleermaker Gerhardus Hermannus Frijling. Deze verklaarde 470 gulden schuldig te zijn aan Johanna Santman, de weduwe van Gerrit Crull op den Belt te Venebrugge. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen in de Voorstraat, kadastraal bekend sectie A-143 (aktenr. 2687).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-143).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1043/18: Sectie A-143. Huis en erf. Eigendom van Gezina Christina Waalman (of Walman), weduwe van apotheker Marthanus Petrus Escher. Huisnr. A-102. De apotheker was op 13 april 1875 overleden te Stad Hardenberg in de Voorstraat. In 1908 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie A-2149).
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met links de manufacturenzaak van De Bruin, gevolgd door het in 1905 tot stand gekomen café De Bruin (1905-1907). Het lage pandje dat volgt was eigendom van de familie Frijling en werd in 1908 afgebroken op last van eigenaresse Geziena Christina Escher-Walman.

Legger 1043/22: Nieuwe sectie A-2149. Huis en tuin aan de Grootestraat.

Notaris Zwamborn te Heemse begon op maandag 2 november 1925 bij de buren van café De Bruin met de openbare veiling van het woonhuis van mevr. de weduwe M.P. Escher, op een der mooiste standen aan de Voorstraat t.o. de Markt te Hardenberg. Hoogste bieder bleek H.J. Grooters voor 14.000 gulden in massa. Hij kocht het pand als stroman voor de Boerenleenbank. Over op:

Legger 2452/1: Sectie A-2149. Huis en tuin. Eigendom van de Coöperatieve Boerenleenbank en Spaarbank Hardenberg. In 1926 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor een bijbouw aan het woonhuis (rechts van café De Bruin), onder architectuur van de architecten G. en W. Wierenga te Coevorden, in opdracht van de Boerenleenbank. Over op:
Legger 2452/2: Sectie A-2149. Huis, kantoor, schuur en tuin.

Scan van originele bouwtekening, anno 1926 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Scan van originele bouwtekening, anno 1926 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
De Coöperatieve Boerenleen- en Spaarbank, met de in 1926 gerealiseerde aanbouw met plat dak. In oktober van dat jaar opende de bank de deuren op de begane grond van het naastgelegen voormalig herenhuis van de familie Escher. In de aanbouw was een brand- en inbraakvrije kluis van de firma Lips aangebracht, een ijzeren kast met 32 afzonderlijke laatjes, waarin de huurders hun meest kostbare bezittingen veilig konden opbergen (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2149).
Prentbriefkaart van de Voorstraat ter hoogte van de markt (nu Klepperplein). Links de Boerenleenbank.
Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie A-2149).

In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2452/3: Sectie A-2149. Huis en erf. In 1955 ruiling. Over op:
Legger 3222/2: Sectie A-2149. Huis en erf. Eigendom van Willem Snel en echtgenote Anke de Wit. In 1963 bijbouw. Over op:
Legger 3222/4: In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3821).
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Rechts het latere Klepperplein en links het bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank, gevolgd door boekhandel Snel.

Legger 3222/5: Nieuwe sectie A-3821. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3222/6: Sectie A-3821. Huis en tuin. In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 4765/1: Sectie A-3821. Winkel, woonhuis, erf en tuin aan de Voorstraat 12. Eigendom van nazaten Snel.

In 1986 vestigde Bruna zich aanvankelijk in een noodwinkeltje en vanaf begin november in een geheel vernieuwd pand.