Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 141 als sectie A-145 (huis en erf), eigendom van koopman Jan Santman D.zn.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-145).

Legger 141/3: Sectie A-145. Huis en erf. Eigendom van Jan Santman Dzn. en echtgenote Lucretia Rustenberg. Zij zijn op 8 juni 1786 getrouwd te Hardenberg. Lucretia overleed op 31 augustus 1834. In 1846 boedelscheiding. Over op:
Legger 313/1: Sectie A-145. Huis en erf. Eigendom van Aaltjen Santman en echtgenoot apotheker Marthanus Petrus Escher. Zij zijn op 16 oktober 1840 getrouwd te Stad Hardenberg. Aaltjen overleed op 7 januari 1867 te Stad Hardenberg, waarna haar man op 25 juni 1868 te Stad Hardenberg hertrouwde met Geziena Christina Walman of Waalman. Huisnr. A-104.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 29 juni 1868.

Marthanus Petrus Escher overleed op 13 april 1875 te Stad Hardenberg en werd drie dagen later begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede.

Algemeen Handelsblad, 18 april 1875.

In 1877 boedelscheiding. Over op:
Legger 1043/3: Sectie A-145. Huis en erf. Huisnr. A-104. Eigendom van de weduwe Geziena Christina Escher-Waalman.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-145).

In 1890 herbouw.

Dedemsvaartsche courant, 15 maart 1890.

Over op:
Legger 1043/13: Sectie A-145. Huis en erf. Huisnr. A-104. In 1891 sloop en herbouw en samenvoeging met naastgelegen perceel sectie A-144. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1584).

Legger 1043/15: Nieuwe sectie A-1584. Huis, erf en schuur. Zie verder op sectie A-144.