Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 8a als sectie A-148 (huis en erf), eigendom van winkelier Christiaan Lampe.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-148).

Legger 81a/1: Sectie A-148. Huis en erf. Eigendom van winkelier, wieldraaier, blauwverver en president-kerkvoogd Christiaan Lampe en echtgenote Hermina Knottenbeld. Hermina overleed op 30 december 1857 in de Achterstraat. Christiaan stierf op 28 oktober 1869 aldaar. Het huis vererfde op de kinderen. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 865/1: Sectie A-148. Huis en erf. Eigendom van Hermanus Lambertus Crull, landeigenaar te Uelsen. In 1871 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1871.

Legger 865/2: Nieuwe sectie A-1383. Huis en erf. Huisnr. A-178. In 1879 verkoop. Over op:
Legger 902/6: Sectie A-1383. Huis en erf. Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins en echtgenote Zwaantje Meijboom. Zij zijn op 6 oktober 1866 getrouwd te Meppel.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1518).

In 1885 verbouw en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1885 (sectie A-1518).

Legger 902/7: Nieuwe sectie A-1518. Huis en erf. In 1887 verval vrijdom. Over op:
Legger 902/9: Sectie A-1518. Huis en erf. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 2006/2: Sectie A-1518. Huis en erf. Eigendom van koopman Kars Bruins en echtgenote Geziena Jantina van Tarel. Zij zijn op 19 september 1901 getrouwd. In 1915 vernieuwing en inwendige verandering. Over op:
Legger 2006/3: In 1924 verkoop. Over op:

Kopie van een foto van de winkel van de fam. Bruins aan de Achterstraat.
Het pand van de fam. Bruins wordt geschilderd (bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.).

Legger 2393/3: Sectie A-1518. Huis en erf. Eigendom van koopman Harm Bruins aan de Brouwersgracht te Amsterdam, echtgenoot van Louisa Gesina Johanna van Munster. Zij zijn op 17 mei 1900 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1518).

In 1937 verkoop. Over op:
Legger 2825/2: Sectie A-1518. Huis en erf. Eigendom van de firma H. Bruins te Amsterdam.

De Drie Dorpen, 23 februari 1952:
Naar ons werd medegedeeld, heeft Willering’s Schoenhandel onderhands aangekocht het perceel van de firma H. Bruins in de Wilhelminastraat.

Legger 3292/1: Sectie A-1518. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Lucas Marten Willering en echtgenote Grietje Kremer. In 1952 gedeeltelijke vernieuwing en sloop en verandering van bestemming. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954 (sectie A-1518).

Legger 3292/2: Sectie A-1518. Werkplaats en erf. In 1966 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3938).

Legger 3292/5: Nieuwe sectie A-3938. Werkplaats en erf aan de Ganzestraat (foutief: moet zijn Achterstraat). In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3292/6: Nieuwe sectie A-4159. Huis, tuin en werkplaats. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 3292/8: Nieuwe sectie A-4621. Huis en tuin aan het Wilhelminaplein 8.