Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het perceel geregistreerd op legger 210 als sectie A-150 (huis en erf), eigendom van Jan Hendrik Zweers J.H.zn.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-150).

Legger 210/: Sectie A-150. Huis en erf. Eigendom van dagloner Jan Hendrik Zweers J.H.zn. en echtgenote Aaltjen van Loo. Zij zijn op 1 oktober 1813 getrouwd te Hardenberg. Jan Hendrik overleed op 7 mei 1862 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat. Zijn weduwe stierf een jaar later, op 17 maart 1863 aldaar. In datzelfde jaar volgde verkoop. Over op:
Legger 565/10: Sectie A-150. Huis en erf. Eigendom van koopman Meijer Bromet en echtgenote Rachel David. Zij zijn op 20 september 1826 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1865 herbouw en samenvoeging met het perceel sectie A-149. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1865 (sectie A-1273).

Legger 565/15: Nieuwe sectie A-1273. Huis en erf. Huisnr. A-107. Meijer Bromet was vanaf 1852 wethouder en overleed op 12 januari 1866 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat. In 1876 boedelscheiding. Over op:
Legger 1014/3: Sectie A-1273. Huis en erf. Eigendom van koopman en winkelier Philip Meijer Bromet en echtgenote Esther Cohen. Zij zijn op 7 maart 1867 getrouwd te Barneveld.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1273).

In 1892 liet de fam. Bromet het huis verbouwen naar een ontwerp van bouwkundige H.J. van Werven uit Kampen.

Dedemsvaartsche Courant

Over op:
Legger 1014/7: Sectie A-1273. Huis en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, uitgegeven door de weduwe F. Goris in Hardenberg. De ingang naar de Kruisstraat bevindt zich ter hoogte van de straatlantaarn en net daarvoor staat het woonhuis van Bromet, anno 1907.

In 1912 verkoop. Over op:
Legger 1974/1: Sectie A-1273. Huis en erf. Eigendom van koopman Asser Bromet. In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor het verbouwen van een winkelbehuizing. Ook vond vereniging plaats. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1912 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 1974/2: Sectie A-1273. Huis en erf. Huisnr. A-109. In 1913 vereniging van leggers. Over op:
Legger 1999/1: Sectie A-1273. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van koopman Asser Bromet. In 1913 verenigd met naastgelegen perceel sectie A-151.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2319).

Legger 1999/2: Nieuwe sectie A-2319. Huis en erf aan de Voorstraat.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2319).
Festiviteiten rond het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Geheel links de winkel van slager Leman aan de Voorstraat en aan de overzijde van de Kruissteeg het woonhuis van de fam. Bromet.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts bakkerij Van der Haar en links, op de hoek van de Kruissteeg, slagerij Leman en aan de overzijde het woonhuis van de fam. Teunis.

In 1943 werden de panden van Bromet aan de Voorstraat A-123 en A-124 voor 8.350 gulden verkocht op grond van de Verordening joodsch grondbezit. Over op:

Legger 3036/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Dirk Teunis. In 1947 rechtsherstel. Over op:
Legger 3141/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van Asser, Meijer en Marcus Bromet. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 3145/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van David Meijer Bromet (werkzaam bij de Arbeidspers). Hij was in 1938 naar Nederlands-Indiƫ vertrokken en overleefde, net als zijn broertje Nathan Leonard Bromet, de Japanse kampen. In 1954 arriveerde hij met de KLM in Brisbane, Australiƫ. Nog datzelfde jaar werd het pand in Hardenberg verkocht. Over op:
Legger 3374/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Dirk Teunis en echtgenote Zwaantje Snel.

In 1972 verbouw. Over op:
Legger 3374/2: In 1976 verbouw. Over op:
Legger 3374/3: In 1978 verbouw. Over op:
Legger 3374/4: In 1978 dading. Over op:
Legger 4550/1: Sectie A-2319. Winkelhuis en erf. Eigendom van manufacturier H.D. Teunis. In 1981 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 4641/3: Sectie A-2319. Winkelhuis en erf. Eigendom van H.D. Teunis. Voorstraat 20. In 1981 perceel-uitbreiding door aankoop van een stukje grond aan de achterzijde van de gemeente Hardenberg. Over op:
Legger 4641/5: Nieuwe sectie A-4772. Winkel en erf.

Het pand aan de Voorstraat 18a is nu in gebruik als filiaal van broodjeshuisketen Subway.