Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het perceel geregistreerd op legger 22 als sectie A-151 (huis en erf), eigendom van koopman Philip Bromet.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-151).

Legger 22/1: Sectie A-151. Huis en erf. Eigendom koopman Philip Bromet en echtgenote Merregien Salomons Wijnberg. Zij waren in 1789 getrouwd. Philip was echter al op 22 november 1829 overleden. Zijn weduwe stierf op 4 december 1834 in de Voorstraat no. 60. In 1859 verval vrijdom. Over op:
Legger 22/4: Sectie A-151. Huis en erf. In 1866 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 565/19: Sectie A-151. Huis en erf. Eigendom van koopman Meijer Bromet en echtgenote Rachel David. Zij zijn op 20 september 1826 getrouwd te Stad Hardenberg. Meijer Bromet overleed op 12 januari 1866 in de Voorstraat. Drie jaar later, op 22 januari 1869, stierf Rachel. Het huis vererfde op zoons David Meijer Bromet en Philip Meijer Bromet. Huisnr. A-108. In 1876 boedelscheiding. Over op:
Legger 1013/1: Sectie A-151. Huis en erf. Eigendom van koopman David Meijer Bromet en echtgenote Sara Cantor. Zij zijn op 13 juni 1865 getrouwd in Ootmarsum.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-151).

In 1904 inwendige verandering. Over op:
Legger 1013/8: Sectie A-151. Huis en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, uitgegeven door de weduwe F. Goris in Hardenberg. De ingang naar de Kruisstraat bevindt zich ter hoogte van de straatlantaarn en net daarvoor staat het dubbele pand (winkel en woonhuis) van Bromet, anno 1907.

In 1913 verenigd met naastgelegen perceel sectie A-1273. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2319).

Legger 1999/1: Nieuwe sectie A-2319. Huis en erf aan de Voorstraat.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2319).

In 1934 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van het winkelhuis aan de Grootestraat onder architectuur van Boxman te Nijverdal. Daarbij de oppervlakte van de winkelvloer aanmerkelijk werd verruimd. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1934 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 1999/2: Sectie A-2319. Winkelhuis en erf aan de Voorstraat.

Festiviteiten rond het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Geheel links de winkel van slager Leman aan de Voorstraat en aan de overzijde van de Kruissteeg het woonhuis, gevolg door het winkelhuis van de fam. Bromet.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts bakkerij Van der Haar en links, op de hoek van de Kruissteeg, slagerij Leman en aan de overzijde het woonhuis en het winkelhuis van de fam. Teunis.

In 1943 werden de panden van Bromet aan de Voorstraat A-123 en A-124 voor 8.350 gulden verkocht op grond van de Verordening joodsch grondbezit. Over op:
Legger 3036/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Dirk Teunis. In 1947 rechtsherstel. Over op:
Legger 3141/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van Asser, Meijer en Marcus Bromet. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 3145/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van David Meijer Bromet (werkzaam bij de Arbeidspers). Hij was in 1938 naar Nederlands-Indiƫ vertrokken en overleefde, net als zijn broertje Nathan Leonard Bromet, de Japanse kampen. In 1954 arriveerde hij met de KLM in Brisbane, Australiƫ. Nog datzelfde jaar werd het pand in Hardenberg verkocht. Over op:
Legger 3374/1: Sectie A-2319. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Dirk Teunis en echtgenote Zwaantje Snel.

De Toren, 16 november 1961.

In 1972 verbouw. Over op:
Legger 3374/2: In 1976 verbouw. Over op:
Legger 3374/3: In 1978 verbouw. Over op:
Legger 3374/4: In 1978 dading. Over op:
Legger 4550/1: Sectie A-2319. Winkelhuis en erf. Eigendom van manufacturier H.D. Teunis. In 1981 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 4641/3: Sectie A-2319. Winkelhuis en erf. Eigendom van H.D. Teunis. Voorstraat 20. In 1981 perceel-uitbreiding door aankoop van een stukje grond aan de achterzijde van de gemeente Hardenberg. Over op:
Legger 4641/5: Nieuwe sectie A-4772. Winkel en erf.

Het pand aan de Voorstraat 20 is nu in gebruik als lingeriezaak Livera.