Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het perceel geregistreerd op legger 174 als sectie A-152 (huis en erf), eigendom van landbouwer Roelof Vasse.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-152).

Legger 174/2: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Roelof Vasse en echtgenote Elisabeth Wevers. Zij zijn op 1 augustus 1806 getrouwd te Hardenberg. Roelof overleed op 13 december 1841 in de Voorstraat no. 63. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 613/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jan Meilink en mede-eigenaren Elisabeth Rosalina, Johanna Frederika en Jennigjen Hendrika Albertha. Het huis werd bewoond door hun vader, kerkelijk ontvanger Berendjan Meilink, weduwnaar van Jennigjen Wevers. Huisnr. A-110.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-152).

In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 1287/3: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en kerkelijk ontvanger Gerrit Jan Meilink en echtgenote Geesje Ravenshorst. Zij zijn op 5 augustus 1886 getrouwd te Stad Ommen.

Advertentie in Salland’s Volksblad, 6 juli 1906:
Koopt niet uit Zwolle, om niet in moeilijkheden te komen door een onkundige hand, alvorens een bezoek gebracht te hebben bij ondergeteekende. Ontvangen een ruimte keuze in goud- en zilverwerken. Js. Schutte, horlogemaker, Hardenberg.

In 1907 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, uitgegeven door de weduwe F. Goris in Hardenberg. De ingang naar de Kruisstraat bevindt zich ter hoogte van de straatlantaarn en net daarvoor staat het dubbele pand (winkel en woonhuis) van Bromet. Het pand daarvoor, met de puntgevel, was van horlogemaker Schutte, anno 1907.

Legger 1813/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van horlogemaker Jannes Schutte en echtgenote Hendrikjen Schutte. In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 2034/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van horlogemaker Jan Schutte en echtgenote Maria Bosscher. Zij trouwden op 6 november 1914 te Stad Hardenberg. In 1926 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor sloop en herbouw door aannemers H. Hamhuis en E. Kampman te Heemse, naar een ontwerp van A. Hofsink. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1926 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Tijdens de nieuw- en verbouw had horlogemaker Schutte tijdelijk onderdak bij barbier Hamberg bij de gereformeerde kerk.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-152).

Legger 2034/2: Sectie A-152. Huis en erf. In 1943 inwendig verbouwd. Over op:
Legger 2034/3: In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 3167/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van horlogemaker Jannes Schutte en horlogemaker Jan Willem Schutte.

Het winkelpand van juwelier en horlogemaker Schutte, anno 1964.
(bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.)
Advertentie in “Het Noord-Oosten”.

Het Noord-Oosten, 13 maart 1964:
Toen opa Jannes Schutte uit Ommen naar Hardenberg trok, zag de stad er wel een tikkeltje anders uit. Wat is de wereld veranderd. Als opa Schutte dat allemaal nog eens zou kunnen zien… Hij zou zich geen raad weten in het fraaie winkelpand van thans en we betwijfelen eerlijk wel een beetje of hij de weg gevonden zou hebben met de fijne uurwerkjes, die daar thans worden bewerkt. Om van de optiek nog maar niet eens te praten.
De Schuttes hebben in Hardenberg reeds lang meegedongen naar de opdrachten. Uit de notulen van de raad van Ambt Hardenberg blijkt o.a. nog dat in 1829 het torenuurwerk te Heemse door gebr. Schutte, meester horlogemakers te Ommen, werd hersteld. De kosten bedroegen 60 gulden.
Jannes Schutte, de grondlegger van het tegenwoordige bedrijf in Hardenberg, werd geboren op 5 oktober 1843 en trok als 20-jarige telg van het klokkenmakersgeslacht Schutte uit Ommen naar Hardenberg waar hij zich vestigde als klokkenmaker. In 1867 is hij getrouwd met Hendrikjen Schutte.
We hoeven ons geen al te grote voorstelling te maken van de nieuwe klokkenmakerszaak die Hardenberg toen rijk was geworden. Een groot deel van de dagtaak van Jannes Schutte bestond uit het repareren van klokken bij de boeren aan huis. Daarvoor berekende hij dan een dagloon van 1 gulden en had daarbij de kost toe. Die Jannes was nogal kort aangebonden, maar hij won toch aller waardering door goed vakmanschap en betrouwbaarheid. In zijn werkplaats kon het nogal gezellig toegaan en sterke verhalen deden daar nogal eens opgeld. Kleine karweitjes werden er bijv. opgeknapt, terwijl men er even op kon wachten. Een uurtje wachten op het uitvoeren van een reparatie was in die tijd niet zo heel erg: men leefde in wat rustiger tempo dan in deze moderne tijd.
De Schuttes werden echte Hardenbergers. Tal van kerkgangers hadden daar hun ingang en er was zelfs een tijd dat een zoon van Jannes Schutte als nachtwacht / klepperman de bevolking op de hoogte hield van de tijd en daarnaast toezicht hield op de rust in de oude stad, wanneer de bevolking sliep.
Het tegenwoordige pand in de Voorstraat heeft men destijds gekocht van de oude meester Meilink voor een bedrag van 2200 gulden. Dat is niet mis zou men zo denken, maar het huis was er ook het huis wel naar: ruim en solide gebouwd met een grote deel en koeienstal erin ondergebracht. Iedere bewoner van de stad hield in die tijd vrijwel altijd koeien. Die konden ’s zomers worden ingeschaard op de koeweide van de Mars, die nu zo langzamerhand volgebouwd is met woningen en flatgebouwen.
Jan Schutte verbouwde de zaak in 1926. Hij was getrouwd met Marie Bosscher uit Ommen en het zal velen nog bekend zijn hoe deze werker tot ’s avonds laat in de nacht in zijn werkkamer aan de voorkant van het huis zat te werken. Er kwamen toen reeds meerdere belangrijke verbeteringen, maar toch was het nog in veel opzichten behelpen. Het gebeurde o.a. wel eens dat een grote klok, wegens gemis aan een auto, in de wintertijd eenvoudig op de slede werd geladen om zo naar Kloosterhaar te worden vervoerd.

Salland’s Volkblad, 19 maart 1964:
In verband met het 100-jarig bestaan van de firma Schutte te Hardenberg, werd aan het gemeentebestuur van Hardenberg door deze firma een zeer fraaie klok aangeboden. De plechtigheid vond op het gemeentehuis plaats, in bijzijn van het dagelijks bestuur van de gemeente. De heer Schutte sprak een inleidend woord tot het college, waarna hij het fraaie uurwerk overhandigde aan de burgemeester.
Aangezien een en ander in het geheim was voorbereid, was deze aanbieding een volkomen verrassing voor het college. Door het college werd besloten dat de klok een passende plaats zou krijgen in de burgemeesterskamer. De klok werd daarna op deskundige wijze door de Gebr. Schutte in de burgemeesterskamer opgehangen.
Aan de bovenzijde zien wij in het front het wapen van de gemeente Hardenberg, met daaronder de naam van de burgemeester, de heer J.H. de Goede. Aan de onderzijde van de wijzerplaat de naam van de secretaris der gemeente, de heer G. Jonker. Op de vier panelen de namen van de vier wethouders, terwijl op de twee gewichten de namen van de 15 raadsleden zijn gegraveerd. Een jaar lang hebben de gebroeders Schutte vele uren van hun vrije tijd aan het vervaardigen van deze klok besteed.

In 1966 opbouw. Over op:
Legger 3167/2: In 1972 boedelscheiding. Over op :
Legger 4181/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van juwelier-opticien Jannes Schutte (geb. 21-05-1921). In 1974 boedelscheiding. Over op:
Legger 4304/1: Sectie A-152. Huis en erf. Eigendom van Jennigjen Bosch, weduwe van Jannes Schutte.

Op 16 maart 1978 werd ter plekke de nieuwe juwelierszaak van Klaas Oosterhof geopend, waarna ongeveer tien jaar later het pand een horecafunctie kreeg: vanaf 18 april 1988 was daar Lunchroom Maëstro. In november 1993 opende de pizzeria-shoarmazaak Jeruzalem.