Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het perceel geregistreerd op legger 124 als sectie A-156 (huis en erf), eigendom van koster Gerrit Jan Pruim.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-156).

Legger 124/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van schoolmeester, koster en doodgraver Gerrit Jan Pruim en echtgenote Hendrica Pruim. Zij zijn op 21 juli 1805 getrouwd te Hardenberg. Winkelierster Hendrica Pruim-Pruim overleed op 11 augustus 1842. Gerrit Jan stierf op 28 april 1851. In 1855 volgde verkoop. Over op:
Legger 405/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van rijksambtenaar Jan Herman van Keppel (hij was commies te voet bij ’s Rijksbelastingen) en echtgenote Cornelia ten Bruggencate. Zij zijn op 12 mei 1842 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1857 verkoop. Over op:
Legger 450/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van de ongehuwde Gerritdina Zweers (1806-1887) en mede-eigenaren. Huisnr. A-114.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-156).

Gerritdina Zweers overleed op 9 oktober 1887, waarna het pand werd verkocht. Over op:
Legger 1299/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van Aaltje Meilink te Ane. In 1890 verkoop. Over op:
Legger 1338/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van de ongehuwde antiekhandelaar Jakop Simon Bromet. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 1457/1: Sectie A-156. Huis en erf. Huisnr. A-114. Eigendom van koopman en winkelier Salomon Godschalk te Stad Ommen. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 1709/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van slager Abraham Zilversmit te Heemse. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1786/1: Sectie A-156. Huis en erf. Eigendom van koopman David Blein te Gramsbergen. Hij trouwde op 24 oktober 1906 te Leens met Regina Hoogstraal.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, uitgegeven door de weduwe F. Goris-Lugtenaar, anno 1907. Het eerste huis rechts (half zichtbaar) betreft de slagerij van David Blein.

In 1926 inwendige vertimmering. Over op:
Legger 1786/2: Sectie A-156. Huis, schuur en erf. Huisnr. A-114.

De entree met etalages van slagerij Blein (handel in binnenlands en buitenlands vlees, vet en spek
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-156).
Slager David Blein (1882-1943), hun pijp-rokende en op een stoel zittende hond, en zoon Simon Blein,
gefotografeerd in de Ganzestraat, aan de achterzijde van hun woon-/winkelhuis.
Groepsfoto bij het 35-jarig huwelijksfeest van David Blein en Regina Hoogstraal, anno 1941. Achter: Simon Blein met zijn verloofde Geertje Paulina Philipson en Hartog Simon (Harry) Blein met zijn vrouw Johanna Zilverberg. Op de knie van opa Blein zit kleindochter Regina Bertha (Ginie) Blein (1938-1943).

Slager Blein zou er zijn ambacht uitoefenen tot in de Tweede Wereldoorlog. In het woonregister en op zijn persoonskaart werd vermeld dat hij op 19 mei 1943 is uitgeschreven.

Persoonskaart van David Blein (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

David Blein overleed op 14 mei 1943 in het concentratiekamp te Sobibor. Op diezelfde dag stierf daar zijn vrouw Regina Hoogstraal. Hun oudste zoon Hartog Simon overleed er op 16 juli 1943. De jongste zoon, Simon Blein, overleefde de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

De Vechtstreek van 2 juni 1945 meldde:
Simon Blein keerde terug. Er was zaterdagavond wel grote blijdschap in Hardenberg. Want tegelijk met dominee Bouman, keerde ook Simon Blein, de zoon van David Blein, de slager uit de Voorstraat, in zijn geboorteplaats terug, na een afwezigheid van vele jaren. Want hij was een der eerste joden uit onze plaats die door de Duitsers werd gedeporteerd, nl. in september 1942. Hij was toentertijd reeds naar Frankrijk uitgeweken, doch om zijn verloofde te redden, keerde hij terug. Dit keer ging het mis en werd hij aan de Belgische grens gegrepen. Via Westerbork werd hij naar Duitsland overgebracht, waar de mannen en de vrouwen gescheiden werden. Nimmer heeft hij sindsdien iets weer van zijn vrouw – want hij was in Westerbork nog getrouwd – gehoord en evenmin heeft hij in de verschillende kampen, waarin hij ondergebracht is geweest, iets van de andere Hardenbergers gehoord. Het ergste was de 300 km. lange tocht die gemaakt moest worden toen in januari de Russen hun succesvolle opmars begonnen en het kamp in Silezië geëvacueerd werd. Zonder eten en bij een koude van 28 graden moesten de ongelukkigen 300 km. lopen, zodat er van de 4000 man waarmede de tocht werd begonnen slechts 500 levend in Buchenwald aankwamen. Daar trof hij o.a. de zoon van Hofstede en een zoon van Ds. Pols te Coevorden. Groot was de vreugde toen de Amerikanen kwamen en het kamp bevrijd was. Simon Blein was vol lof over de behandeling door de Amerikanen en de repatriëringscommissie, maar niet minder over de spontane ontvangst door de Hardenberger bevolking.

In 1950 werd het pand verkocht. Over op:
Legger 3165/4: Sectie A-156. Huis, schuur en erf. Eigendom van vishandelaar Jan Zweers C.zn. Hij was op 7 augustus 1936 te Heemse getrouwd met Heintje Adriana ten Brinke.

In 1950 verleende de gemeente Hardenberg vergunning aan J. Zweers C.zn. voor de bouw van een nieuw woon-/winkelhuis en sloop van het bestaande.

Het Salland’s Volksblad schreef op 22 september 1950:
Het oude huis van Blein in de Voorstraat heeft een hele verandering ondergaan. De heer J. Zweers die het indertijd heeft gekocht hoopt er volgende week zaterdag zijn nieuwe winkel te openen. Zowel het interieur als van buiten is modern ingericht. Over de werkzaamheden die er zijn verricht door de architect Breukelman en de aannemer H. Hamhuis Ezn, is de ondernemer zeer dankbaar. Zowel het interieur als van buiten is modern ingericht. En nu: Zweers’ vis bij iedere dis!

Eind 1951 al werd de viswinkel van Zweers overgenomen door slager Vlogman. De dames Vlogman verkochten er slagersproducten van slager Albertus Gerhardus Vlogman in de Fortuinstraat. Visboer Jan Zweers (geb. 01-02-1909 te Ambt Hardenberg) had een betrekking aanvaard in Amsterdam. Na enkele jaren verblijf in Amsterdam en Muiden kwam Jan in 1954 een paar maanden terug naar Hardenberg. Daarna vertrok hij weer naar Muiden. Uiteindelijk overleed Jan op 81-jarige leeftijd, op 20 november 1990 in Hardenberg.(bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

In 1961 vestigde slager Jaap Meijer, komend van De Brink, zich hier als slager, terwijl later Slagerij Hommes er nog enige tijd gevestigd was.

Op 1 november 1984 werd Huisings broodboetiek, notenbar en lekkershop geopend. Onder de naam ’t Luifeltje verkreeg het pand in 1993 een horecabestemming die op 4 december 1997 na de opening werd gecontinueerd door Bert Bos, onder de naam The Old Inn. In 2016 wijzigde de naam in café De Buurman.